Parken en plantsoenen Herinrichting groen Cremerstraat en omgeving

artist impression parkstrook Cremerstraat

Het groengebied bij de Cremerstraat, Galjoenstraat en het Thomas à Kempisplantsoen wordt grotendeels vernieuwd. Dat is nodig omdat er bomen en planten zijn weggehaald om ruimte te maken voor een extra spoor en een nieuwe fietsstraat. Een deel van de nieuwe bomen en planten wordt later geplant, nadat Eneco de warmteleidingen heeft verplaatst. In het najaar van 2019 is de vernieuwing van de parkstrook klaar. De inrichting van het Thomas à Kempisplantsoen is onderdeel van het project Westelijke Stadsboulevard.

Hoe gaat de parkstrook bij de Cremerstraat eruitzien?

De bestaande parkstrook is in Engelse landschapsstijl aangelegd. Bewoners zijn blij met hoe de parkstrook eruit ziet en veel omwonenden maken er graag een wandeling. Daarom willen we de stijl en sfeer van het park zoveel mogelijk bewaren.

Bekijk het ontwerp (pdf, 0,9 MB)

Bekijk de plantoelichting (Let op: zware pdf, 21 MB)

Het ontwerp is ook te bekijken in de blauwe keet van BAM Infra elke dinsdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur, op de bouwplaats aan het Thomas à Kempisplantsoen.

Groene zones Galjoenstraat en Thomas à Kempisplantsoen

Bij de Galjoenstraat heeft ProRail groen verwijderd voor onderhoud en de tijdelijke bereikbaarheid voor het vernieuwen van het spoor. ProRail plant hier het groen opnieuw aan. Het plan hiervoor stemt ProRail samen met de aannemer, af met de omgeving. Voor het Thomas à Kempisplantsoen duurt het langer voor het ontwerp bekend wordt. Dat heeft te maken met de plannen voor de Westelijke stadsboulevard.

Hoeveel groen komt er terug?

Er kunnen minder bomen en planten worden teruggeplant. Er is namelijk minder ruimte wanneer het extra spoor klaar is. Ook mogen geen bomen worden geplant op de helling naar het spoor en op de plek waar de warmteleiding loopt. Daarom planten ProRail en Eneco een deel van het groen terug buiten de parkzone. We onderzoeken of dat bijvoorbeeld kan in de aangrenzende wijk en bij het project Westelijke stadsboulevard.

Planning

  • Plantseizoen 2018-2019: aanplant groen Galjoenstraat.
  • Plantseizoen 2018-2019: aanplanten groen op het spoortalud.
  • Begin 2019: start vernieuwen van de warmteleiding door Eneco. Kort voor de start van de leidingwerkzaamheden worden de bomen en de struiken weggehaald waar de leidingen komen te liggen. De werkzaamheden voor de leidingen duren naar verwachting 9 maanden.
  • Najaar van 2019: herinrichten van het tweede deel van het park.

Waarom dit ontwerp?

In 2015 zijn de uitgangspunten voor het ontwerp van de parkstrook Cremerstraat vastgelegd in het  Integraal Plan van Eisen (IPvE) en Ontwerp doorfietsroute en parkstrook Cremerstraat (pdf, 6,9 MB). In diverse bijeenkomsten en via een digitale vragenlijst onder fietsers is hierbij de input van gebruikers van het park meegenomen.

In 2016 is in overleg met bewoners dit IPvE uitgewerkt tot het ontwerp. U kunt de verslagen van de werkgroepen lezen:

Uw mening