35 extra sociale huurwoningen Johan Wagenaarkade

Het college heeft vandaag het startdocument voor nieuwbouw aan de Johan Wagenaarkade in Oog in Al vastgesteld. Initiatiefnemer Mitros wil drie blokken duplexwoningen (tijdelijk gesplitste eengezinswoningen) aan de Johan Wagenaarkade slopen en vervangen door nieuwbouw. De huidige twintig sociale huurwoningen maken plaats voor ongeveer 55 nieuwe sociale huurwoningen.

Het doel is driekamerappartementen van ongeveer 70m² en tweekamerappartementen van ongeveer 60m² te realiseren. Het plan gaat uit van drie bouwblokken met oplopende bouwlagen van twee tot maximaal zes. De blokken worden in het groen geplaatst. Daarmee komt de huidige straat voor de bouwblokken te vervallen. Asfalt maakt hiermee plaats voor groen en zorgt voor een kwalitatieve verbetering van de openbare ruimte. Het plan sluit aan op de recreatieve route die langs de Johan Wagenaarkade komt. Op het gebied van energie en duurzaamheid ligt de ambitie hoog. Ook onderzoekt Mitros de mogelijkheid om circulair te bouwen.

Wederopbouw
De drie te slopen bouwblokken zijn onderdeel van De Halve Maan, dat is aangemerkt als wederopbouwgebied van nationaal belang. Op 24 november 2016 ondertekenden minister Jet Bussemaker (OCW/RCE) en de wethouders van dertig wederopbouwgebieden een intentieverklaring over de omgang met deze toonbeelden van de naoorlogse periode. Opgave van dit nieuwbouwplan is om deze reden het verwerken van bijzondere en gewaardeerde karakteristieke kwaliteiten van stedenbouw en landinrichting uit de periode van wederopbouw.

Dit startdocument vormt de basis voor verdere uitwerking van het plan. Vervolgens worden in een bouwenvelop de ruimtelijke kaders vastgelegd. Daarbij worden ook de huidige huurders en de buurt betrokken. Er komt een klankbordgroep met bewoners, omwonenden en een afvaardiging van de nabijgelegen Mattheuskerk. De uitkomst van het participatieproces is onderdeel van de bouwenvelop. Daarna volgt een nieuw bestemmingsplan.

Delen op FacebookDelen op Google PlusDelen op LinkedIn

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht