50 nieuwe woningen aan Dickensplaats

Aan de Dickensplaats en Cervanteslaan in Utrecht-West komen 44 tot 50 woningen. Op die plek staan momenteel garageboxen, een onderhoudsgarage met showroom en acht woningen. Deze verdwijnen om plaats te maken voor de nieuwbouw. De overige woonblokken in deze buurt worden gerenoveerd. Woningcorporatie Mitros heeft het initiatief genomen voor de herontwikkeling van deze locatie tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en Merwedekanaal. Het college heeft hiervoor nu het startdocument met uitgangspunten vastgesteld.

Het plan draagt bij aan het oplossen van het tekort aan eengezinswoningen in de stad en vergroot de woningdifferentiatie in dit deel van Utrecht. De komst van woningen ten koste van garageboxen en een garage vergroot bovendien de aantrekkelijkheid van de wijk. Ook komt er meer groen. Ambitie is om kwalitatief goede en energiezuinige woningen te realiseren met lage woonlasten.

Met het vaststellen van het startdocument kan gestart worden met de verdere uitwerking van het plan. Bewoners en omwonenden worden hierin betrokken. Uiteindelijk komt er een nieuw bestemmingsplan waarover de gemeenteraad zal beslissen.

Delen op FacebookDelen op Google PlusDelen op LinkedIn

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht