51 woningen aan Bartoklaan in Welgelegen

Aan de Bartoklaan in Welgelegen komen acht huizen en een appartementencomplex met 43 woningen. Het college heeft hiervoor het bestemmingsplan ter vaststelling naar de gemeenteraad gestuurd. Die bespreekt het plan naar verwachting in maart.

Op het terrein was eerder een bedrijf en een school gevestigd. Qua architectuur sluiten de acht huizen aan op de recente nieuwbouw aan de Peter Schathof. Het appartementencomplex sluit in hoogte aan op de bestaande bebouwing aan de Bartoklaan. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn zes zienswijzen ingediend. Deze hebben geleid tot enkele aanscherpingen over de bouwhoogte en de voorgevelrooilijn.

Delen op FacebookDelen op Google PlusDelen op LinkedIn

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht