Aanpak Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden krijgt vervolg

In 2013 en 2014 vonden 1.115 jongeren een baan, leerwerkplek of stage via het regionale Actieplan Jeugdwerkloosheid. Ondanks de lichte stijging van de vacatures, zitten er nog altijd 1.500 jongeren in de bijstand en staan er meer dan 3.000 jongeren ingeschreven als werkzoekende in de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden. Reden voor de vijftien gemeenten uit de regio om ook in 2015 en 2016 door te gaan met de aanpak. Hierin wordt extra aandacht besteed aan werk voor kwetsbare jongeren.

 

Het Actieplan Jeugdwerkloosheid 2015-2016 bouwt voort op de aanpak van het vorige actieplan. Met extra ondersteuning voor kwetsbare jongeren. De opdracht van de regionale jobhunters voor jongeren wordt uitgebreid met de taak om jongeren te plaatsen op leerwerkplekken. De deelnemende gemeenten werken zelf mee door jongeren stages aan te bieden. Verder is er in het actieplan aandacht voor het in stand houden en uitbreiden van het netwerk rond jeugdwerkloosheid dat in de afgelopen jaren is opgebouwd.

Subsidie voor werkgevers verlengd
Ook in 2015 worden er werkgeversinstrumenten ingezet om werkgevers te stimuleren jongeren een kans te geven. Werkgevers kunnen subsidie aanvragen als zij in 2015 jongeren in dienst hebben genomen voor minstens 6 maanden. Eind juli kunnen werkgevers de subsidie aanvragen via het digitaal loket van de gemeente Utrecht.

Subsidiemogelijkheden voor regionale projecten
Een belangrijke succesfactor van het afgelopen actieplan waren de regionale projecten die met subsidie uit het actieplan werden gefinancierd. Ook in het actieplan 2015-2016 is er 250.000 euro gereserveerd voor regionale initiatieven. In het derde kwartaal van 2015 volgt een oproep voor ideeën en initiatieven om jongeren aan een baan, leerwerkplek of stage te helpen. Voor de beste ideeën is subsidie beschikbaar.

Deelnemende gemeenten
De gemeenten die samenwerken voor het Actieplan Jeugdwerkloosheid zijn: De Bilt, Bunnik, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist. Wie over de voortgang op de hoogte wil blijven, kan zich hier abonneren op de digitale nieuwsbrief.

Delen op FacebookDelen op Google PlusDelen op LinkedIn

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht