Afbouw hulpwarmtecentrale Kanaalweg neemt milieuhinder weg

De hulpwarmtecentrale van Eneco aan de Kanaalweg 60a wordt afgebouwd tot warmteoverdrachtstation. Hierdoor is er geen milieuhinder meer voor de geplande woningbouw aan de Wilhelminawerf en een gedeelte van de geplande woningbouw op het voormalige Defensieterrein in de Merwedekanaalzone.

 

Het college heeft overeenstemming bereikt met Eneco over een financiële bijdrage voor het aanleggen van een stadsverwarmingsleiding. Met de aanleg van een ontbrekend deel in het warmtenetwerk ontstaat een ringleiding van de Kanaalweg naar de hulpwarmtecentrale aan de Nicolaas Beetsstraat. Daarmee is die functie aan de Kanaalweg niet meer nodig en resteert daar alleen het warmteoverdrachtstation. Bijkomend voordeel is dat het stadsverwarmingssysteem duurzamer wordt omdat er niet meer met diesel gestookt hoeft te worden. Dit geeft minder uitstoot van fijnstof.

Met de afbouw komt een deel van de grond en gebouwen van Eneco vrij voor verkoop en herontwikkeling van dit deel van de Merwedekanaalzone. Het deel van het gebouw aan de zijde van de Kanaalweg blijft in functie als warmteoverdrachtstation. Ook de drie monumentale schoorstenen blijven behouden. De ringleiding moet er uiterlijk in juni 2019 liggen, vooruitlopend op andere ontwikkelingen aan de westkant van het Centraal Station. Zie voor meer informatie www.utrecht.nl/merwedekanaalzone.

Delen op FacebookDelen op Google PlusDelen op LinkedIn

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht