Benodigde investeringen voor de Utrechtse energietransitie in kaart

In opdracht van de gemeente Utrecht heeft onderzoeksbureau Ecofys in kaart gebracht welke investeringen nodig zijn om als stad volledig CO2 neutraal te zijn. Het gaat daarbij om het verduurzamen van woningen, bedrijven en het vervoer in de stad.

Uit de studie van Ecofys blijkt dat de totale investeringen die nodig zijn voor Utrecht om als stad helemaal CO2 neutraal te worden variëren tussen de 2,9 en 9,5 miljard euro. De uiteindelijke hoogte van de investeringen hangt mede af van de mate waarin Utrecht helemaal zelfvoorzienend wordt qua energie. Kan Utrecht maximaal besparen en zelf energie opwekken binnen eigen grenzen, of zal Utrecht deels afhankelijk blijven van duurzame energie die niet in Utrecht wordt opgewekt om CO2 neutraal te worden. Omdat de ruimte voor grootschalige energieopwekking ook buiten de stad schaars is, is er geen eenvoudig antwoord op dit dilemma. De gemeente Utrecht onderzoekt daarom de komende tijd Samen met omliggende gemeenten, de provincie, het rijk en andere betrokken partijen hoe de optimale mix van energiebesparing en duurzame opwekking eruit zou kunnen zien.

De globale investeringsopgave voor de stad is nu in kaart gebracht. De volgende stap is om samen met bewoners, bedrijven, woningbouwcorporaties, de netbeheerder en energieleveranciers per wijk een plan op te stellen om over te stappen naar een duurzame energievoorziening. Dit proces zal enkele jaren in beslag nemen. De planning wanneer welke wijk aan de beurt komt is naar verwachting eind 2021 gereed.

Zie voor meer informatie: www.utrecht.nl/energie, www.utrecht.nl/wonenzonderaardgas, de Warmtevisie en het Actieplan Schoon Vervoer.

Delen op FacebookDelen op Google PlusDelen op LinkedIn

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht