Bestemmingsplan Haarzicht ter inzage

Het bestemmingsplan en exploitatieplan Haarzicht, de verplaatsing van de woonplaatsgrens Vleuten/Haarzuilens en de verplaatsing van de grens van de bebouwde kom Vleuten worden eind september ter inzage gelegd. Na vaststelling van het Stedenbouwkundig plan en de overeenkomst met de ontwikkelaars in juni dit jaar, is de komst van de wijk opnieuw een stap dichterbij gekomen.

Haarzicht, duurzame en groene wijk
Haarzicht ligt ten noordwesten van de kern Vleuten. Er komen maximaal 555 energiezuinige woningen. Het krijgt een dorps karakter en ligt in een landelijke omgeving met ten westen het gebied Haarzuilens, dat is ingericht als recreatiegebied en ten noorden de Thematervelden en de Haarrijnseplas. In Haarzicht ligt een waardevol stuk groen dat blijft behouden, het bosje van Goes. Naast woningen komt er ook een archeologisch park en voorzieningen in Haarzicht, waaronder een basisschool, een gymzaal, een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang.

Na vaststelling van het bestemmingsplan en exploitatieplan kan de Groep Haarzicht starten met de realisatie van de nieuwe woonwijk. Naar verwachting gaan de eerste huizen begin 2018 in de verkoop.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht