Bestemmingsplan herontwikkeling Defensieterrein naar raad

Het college van burgemeester en wethouders legt het bestemmingsplan voor het voormalige Defensieterrein ter vaststelling voor aan de raad. In het bestemmingsplan wil de gemeente de ontwikkeling van een gezonde en duurzame herontwikkeling met 600 woningen op dit terrein mogelijk maken. Deze herontwikkeling op het terrein naast het Jongeriuscomplex maakt onderdeel uit van de bredere gebiedsontwikkeling Merwedekanaalzone, waarvoor het college gelijktijdig een omgevingsvisie ter vaststelling voorlegt aan de raad.

“De herontwikkeling van het Defensieterrein is een belangrijke pijler in de toekomst van dit gebied” zegt wethouder Kees Geldof. “Er is veel belangstelling van mensen die hier graag willen wonen, zo bleek uit de eerder dit jaar gehouden inloopbijeenkomst.”

Tijdens de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan ontving de gemeente 53 zienswijzen. De meeste reacties gingen over het verlies van woonkwaliteit bij de woningen in Dichterswijk, omdat hoge gebouwen langs het kanaal het zonlicht te veel zouden tegenhouden. Naar aanleiding van de zienswijzen is verder onderzoek gedaan naar de effecten van schaduwwerking van de toekomstige bebouwing op met name de woningen in Dichterswijk en de woonboten in het Merwedekanaal. Uit de studie blijkt dat er geen sprake is van een onaanvaardbaar effect op de bezonning.

Duurzaam en gezond
Er komen op het Defensieterrein 600 woningen: koop- en huurappartementen en eengezinswoningen in verschillende prijsklassen. Van de 600 woningen zijn er 120 sociale huurappartementen. Ook komt er naast woningen enige ruimte voor bijvoorbeeld horeca in het Jongeriuscomplex, werkruimte aan huis en een verkooppunt voor bijvoorbeeld een “krantje en een croissantje”.

De nieuwe stadswijk past bij de ambitie om van Utrecht een duurzame, stedelijke en gezonde stad te maken. Het wordt een groene wijk met naast woningen ook een netwerk van groene speelplekken. Een deel van het gebied zal  autovrij zijn om ruimte te bieden aan bewegen en spelen. De woningen worden energiezuinig. In de stadswijk komt een aantal grote bomen om hittestress tegen te gaan. Aan het Merwedekanaal komt een groene verblijfsplek voor de buurt.

Groen licht om te bouwen
Met de vaststelling van het bestemmingsplan is er weer een stap gezet richting uitvoering van de plannen. Gebiedsontwikkelaar BPD werkt de bouwplannen voor dit terrein nu verder uit en zal omwonenden, toekomstige bewoners en andere belanghebbenden actief daarbij betrekken.

Naar verwachting kan BPD in de loop van 2018 met de bouw beginnen en kunnen de eerste bewoners in de tweede helft van 2019 hun woning intrekken.

 

 

Delen op FacebookDelen op Google PlusDelen op LinkedIn

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht