College blij met ambities schetsontwerp Merwede

Het college is blij met de ambities in het schetsontwerp Merwede voor de ontwikkeling van het gebied tussen de Wilhelminalaan en de Beneluxlaan in de Merwedekanaalzone. Het schetsontwerp is opgesteld door een ontwerpteam in opdracht van zes particuliere grondeigenaren en de gemeente als zevende grondeigenaar. In een reactie op het in oktober gepubliceerde ontwerp laat het college weten de ambities in duurzaamheid, openbare ruimte en mobiliteit te onderschrijven. Sommige punten zijn niet in overeenstemming met het huidige gemeentelijk beleid, zoals de parkeernorm. Ook kan het college op dit moment nog geen garanties geven over een hoger aantal woningen. Vooralsnog staan in de Merwedekanaalzone 6.000 woningen gepland.

 

De reactiebrief van het college volgt op de Omgevingsvisie (deel 1) en de Milieueffectrapportage die de gemeenteraad begin februari heeft vastgesteld. Het college wil graag samen met de grondeigenaren onderzoeken of en hoe in hogere dichtheden kan worden gebouwd aan een gezonde en energiezuinige stadswijk. In deze gesprekken komen ook zaken aan bod waar de gemeenteraad bij de behandeling van de Omgevingsvisie aandacht voor heeft gevraagd in een aantal moties. Het gaat daarbij onder meer om het woningbouwprogramma, het aantal bruggen, een ecologische verbindingszone en het betrekken van bewoners uit omliggende buurten bij de uitwerking van de plannen.

Het schetsontwerp is opgesteld door een ontwerpteam dat hiervoor de opdracht had gekregen van de zes particuliere grondeigenaren en de gemeente (als zevende grondeigenaar). Deze samenwerking is ontstaan door de gebiedsgerichte aanpak en gesprekken, die in 2012 – 2017 georganiseerd werden door het inmiddels beëindigde initiatief 'MeerMerwede'.

Het tweede deel van de omgevingsvisie volgt eind dit jaar. De Merwedekanaalzone is de grootste binnenstedelijke bouwlocatie van Utrecht en één van de grootste in Nederland. Voor meer informatie over de gebiedsontwikkeling, de reactiebrief van het college en het schetsontwerp Merwede: www.utrecht.nl/merwedekanaalzone.

Delen op FacebookDelen op Google PlusDelen op LinkedIn

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht