College geeft plan NRU vrij voor inspraak

De Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) langs Overvecht wordt vernieuwd. Er zijn hier straks geen verkeerslichten meer en het verkeer vanuit Overvecht gaat via een rotonde de NRU op en af. Het doorgaand verkeer op de NRU rijdt onder die rotondes door of eroverheen. Zo wil de gemeente bereiken dat auto’s zo lang mogelijk over de NRU rijden om bij hun bestemming te komen, en niet door de woonwijken. Nu kiezen veel automobilisten juist voor een route door Overvecht of over de Gageldijk omdat zij de NRU te druk vinden.

De maximumsnelheid op de NRU gaat naar 80 km/u, er komt stil asfalt en meer oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Hiermee wordt ook het Noorderpark beter bereikbaar. Dit alles staat in het programma van eisen en het ontwerp waar belanghebbenden van 3 november t/m 14 december op kunnen reageren. Ook de aansluiting op de Moldaudreef verandert: auto’s kunnen vanaf de NRU alleen nog rechtsaf naar de Moldaudreef en vanaf de Moldaudreef alleen rechtsaf richting de A27. De NRU houdt twee rijstroken in beide richtingen.

Voorkeur voor drie onderdoorgangen

De gemeente wil, net als veel bewoners in en rond Overvecht, bij elke rotonde een onderdoorgang. Dit leidt tot minder geluid voor omwonenden, een beter zicht op het Noorderpark vanuit Overvecht én aantrekkelijkere oversteken voor fietsers en voetgangers. Gemeente, provincie en rijksoverheid betalen samen de vernieuwing van de NRU. Op dit moment is er geld voor een onderdoorgang bij het Kochplein en een viaduct bij de twee andere pleinen. De gemeenteraad heeft in juni onder voorwaarden 19 miljoen euro extra beschikbaar gesteld als bijdrage om ook op de andere twee pleinen een onderdoorgang te realiseren. De gemeente praat nu nog met de provincie en het ministerie over een extra bijdrage voor de onderdoorgangen. Planning is om eind 2020 te starten met de werkzaamheden en de vernieuwde weg in 2025 in gebruik te nemen. Zie voor meer informatie de projectwebsite.

Delen op FacebookDelen op Google PlusDelen op LinkedIn

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht