College omarmt buurtplan Kanaalstraat

Het college stemt op hoofdlijnen in met de Visie Kanaalstraat/Damstraat die is opgesteld door bewoners en ondernemers uit Lombok. Bewoners en ondernemers werkten geruime tijd samen aan dit plan, dat als leidraad moet dienen voor gemeentelijke projecten de komende jaren. In de visie schetst de buurt een toekomstbeeld op het gebied van onder meer veiligheid, bedrijvigheid en verkeer. Op basis hiervan zijn negen actiepunten geformuleerd.

De buurt wil onder andere meer verkeersveiligheid en meer ruimte bieden aan voetgangers met het instellen van eenrichtingsverkeer op de Kanaalstraat tussen de Damstraat en de J.P. Coenstraat. Het college omarmt dit plan. Bewoners en ondernemers willen ook dat er meer gebruik gemaakt wordt van de parkeergarage Kop van Lombok. Dit kan verkeersdruk op de straat verminderen. Over de manier waarop dit bereikt kan worden gaan gemeente en winkeliers en bewoners verder in overleg.

Stapsgewijs werken we aan uitvoering van de punten uit de visie. Het college beslist daarnaast in april of er geld beschikbaar komt voor het herinrichtingsvoorstel, als voor de voorjaarsnota een gemeentebrede afweging van prioriteiten wordt gemaakt. Zie voor meer informatie www.utrecht.nl/Kanaalstraat.

Delen op FacebookDelen op Google PlusDelen op LinkedIn

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht