Definitief ontwerp parkstrook Cremerstraat klaar

Het definitief ontwerp voor de parkstrook Cremerstraat is klaar. Na een periode van afstemming met bewoners, gebruikers van het park, ProRail en Eneco heeft het College van Burgemeester en Wethouders ingestemd met het ontwerp. Het eerste deel van de aanplant van het groen start begin 2018.

Het ontwerp is een uitwerking van het programma van eisen en eerste ontwerp uit 2015. In een aantal bijeenkomsten met een werkgroep van bewoners, Eneco en ProRail is het ontwerp verder uitgewerkt. Een belangrijke aanpassing is de vormgeving van een deel van het spoortalud en de werkwijze van Eneco, waardoor een aantal extra bomen kunnen worden behouden. In het ontwerp is rekening gehouden met het tracé van de nieuwe warmteleidingen van Eneco. Om zo veel mogelijk groen terug te kunnen brengen in de parkstrook, liggen de wandelpaden in het definitief ontwerp grotendeels boven de warmteleidingen. Hierdoor ontstaat op andere plekken meer ruimte voor nieuwe bomen en beplanting.
 
Waarom een nieuw ontwerp?
Er gebeurt veel in de omgeving van de Cremerstraat. Door de spoorverbreding wordt de oppervlakte van de parkstrook kleiner. Verder ligt er een warmteleiding onder de grond die vernieuwd moet worden. Hiervoor moeten bomen in de parkstrook worden gekapt. Ook is de straat heringericht tot fietsstraat. Dit waren aanleidingen om aan tafel te gaan met bewoners over een nieuw ontwerp.
 
Planning
Begin 2018 plant ProRail het eerste groen aan in de zone bij het spoor en herstelt de voetpaden. Eneco laat de rest van de parkstrook herinrichten nadat ze de warmteleiding hebben vernieuwd. Dat is naar verwachting in 2019 op het moment dat ze een omgevingsvergunning hebben voor de werkzaamheden.

Delen op FacebookDelen op Google PlusDelen op LinkedIn

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht