Demonstraties Internationale Socialisten en Pegida Nederland in weekend 7 en 8 november

Op zaterdag 7 november willen de Internationale Socialisten in Utrecht demonstreren en op zondag 8 november heeft Pegida Nederland in Utrecht een demonstratie aangekondigd. Uit oogpunt van handhaving openbare orde en veiligheid wil burgemeester Jan van Zanen, in samenspraak met politie en Openbaar Ministerie, de volgende maatregelen treffen. De manifestaties moeten plaatsvinden op een vaste locatie, daarvoor is het Hogelandsepark aangewezen. Er mag geen demonstratieve optocht door de stad plaatsvinden. De demonstratie mag maximaal 2 uur duren. Daarnaast is de organisaties gemeld dat discriminerende of opruiende uitingen niet zijn toegestaan. Ook moet alle verkeer (ook wandelaars) vrije doorgang behouden.

De Internationale Socialisten willen demonstreren met het doel ‘Vluchtelingen welkom, racisme niet’. Pegida Nederland demonstreert tegen het asielbeleid en de islamisering. Op 11 oktober demonstreerden beide organisaties op dezelfde dag in Utrecht. Gezien het verloop van de demonstraties op 11 oktober en de samenhang tussen de demonstraties op 7 en 8 november en op internet aangekondigde acties, acht de gemeente de kans reëel dat bij deze demonstraties opnieuw pogingen tot verstoringen en wanordelijkheden zullen plaatsvinden. Om de veiligheid van beide demonstraties en de omgeving waar ze plaatsvinden te kunnen waarborgen, heeft burgemeester Jan van Zanen, in samenspraak met politie en Openbaar Ministerie, bovenstaande maatregelen getroffen.

De criteria voor de plek van beide demonstraties zijn aangescherpt naar aanleiding van het verloop op 11 oktober jl. Zo moet de plek voldoende ruimte bieden, overzichtelijk en af te schermen zijn zodat de demonstraties zonder wanordelijkheden kunnen verlopen en de politie eventueel effectief op kan treden. Het Hogelandsepark voldoet aan deze criteria. Daarnaast is deze locatie aan de rand van het centrum gelegen en goed bereikbaar.

Pegida Nederland en de Internationale Socialisten, die allebei een marsroute hadden aangekondigd met start en einde op De Neude, zijn geïnformeerd over de voorgenomen maatregelen. Ze hebben  de gelegenheid hierop te reageren en de mogelijkheid hierover een zienswijze te geven. Op uiterlijk 5 november neemt de burgemeester een definitief besluit.

Bewoners en ondernemers in de omgeving van het Hogelandsepark ontvangen een wijkbericht over de demonstraties. Actuele informatie in aanloop naar de demonstraties is te vinden op de website van de gemeente. Gemeente en politie zetten zich in voor de veiligheid in de omgeving. Bewoners en ondernemers die hierover vragen hebben, kunnen contact opnemen met de afdeling Veiligheid van de gemeente, secretariaatveiligheid@utrecht.nl of telefoonnummer 030-2860000.

De vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstreren is een belangrijk grondrecht. Iedereen heeft het recht te spreken, maar het mag niet de veiligheid van anderen in gevaar brengen.
Demonstraties worden beoordeeld op drie gronden uit de Wet openbare manifestaties: bescherming van de gezondheid, het belang van het verkeer en/of bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

Delen op FacebookDelen op Google PlusDelen op LinkedIn

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht