Derde Riffijnse Islamitische conferentie

Het is de gemeente Utrecht bekend dat de stichting alFitrah van donderdag 9 tot en met zondag 12 april een derde Riffijnse Islamitische conferentie organiseert in Utrecht. Er is in overleg met de politie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding & Veiligheid (NCTV) in de driehoek de conclusie getrokken dat er op dit moment geen grond is om op te treden. Niet tegen de stichting en ook niet tegen de aangekondigde sprekers.

Het Tweede Kamerlid Wilders heeft de gemeente vanochtend in kennis gesteld van zijn voornemen tot het houden van een demonstratie tegen de derde Riffijns Islamitische Conferentie.

In ons land is vrijheid van vergadering, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van geloof een grondrecht. Het hebben van radicale opvattingen is geen strafbaar feit. Echter, wij tolereren geen uitingen die haat zaaien of oproepen tot geweld.

Samen met politie en OM houdt de gemeente in de gaten of er ontwikkelingen zijn die een (nadere) reactie van ons vragen. Op dit moment zijn die er niet.
Gastsprekers hebben tijdens meerdere gelegenheden in het land gesproken en hebben, voor zover nodig, een visum.

Wanneer sprake is van strafbare feiten en/of verstoringen van de openbare orde, treedt de politie op. De conferentie wordt nauwlettend gevolgd. Ten slotte is er contact geweest met de organisatie, de stichting alFitrah, over de conferentie.

Delen op FacebookDelen op Google PlusDelen op LinkedIn

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht