Essentaksterfte in Utrecht: 82% van 24.000 essen blijkt aangetast

De gemeente Utrecht heeft de inspectie afgerond van 24.000 essen, die in eigendom van de gemeente zijn. Daaruit blijkt dat 82% van deze essen door de boomziekte essentaksterfte is aangetast.

De gemeente liet de inspectie afgelopen zomer uitvoeren. Bomen die aangetast zijn worden zo lang mogelijk behouden. Vijftig bomen zijn echter zo ernstig aangetast, dat ze zo snel mogelijk moeten worden geveld. Een groot aantal essen, ongeveer 1700, zijn al zo ver door de ziekte aangetast, dat kap het komend jaar onvermijdelijk is. Eenzelfde aantal kan voorlopig behouden worden, maar deze essen moeten het komende jaar wel flink worden gesnoeid. Direct omwonenden worden voorafgaand aan de kap op de hoogte gebracht met een wijkbericht. De overige aangetaste bomen, houden we de komende jaren omwille van de veiligheid, extra in de gaten.

Impact
“We wisten al voor de inspectie dat deze bomenziekte grote impact op de stad zou hebben,” zegt wethouder Kees Geldof (Openbare Ruimte en Groen). “Helaas zal op termijn de ziekte het straatbeeld op een flink aantal plekken in de stad echt veranderen. Uitgangspunt is dat elke gerooide es wordt vervangen door een nieuwe boom.”

Herplant
Het terugplanten kan alleen in het plantseizoen dat loopt van november tot maart. Per locatie wordt gekeken welke boom kan worden vervangen. Daarbij houdt de gemeente rekening met de omstandigheden zoals de locatie (bijvoorbeeld de aanwezigheid van kabels en leidingen), duurzaamheid en boomstructuren. Wethouder Geldof: “Daar waar mogelijk zullen we bewoners betrekken bij bijvoorbeeld de keuze van de nieuw te planten boomsoorten. Op plekken waar meerdere bomen nieuw geplant worden, zal niet voor één en dezelfde soort worden gekozen. Zo krijgen bomenziektes minder kans zich uit te breiden.”

Meer informatie
Op www.utrecht.nl/essentaksterfte staat meer informatie, waaronder een kaartje met de bomen die we komend jaar moeten kappen.

Delen op FacebookDelen op Google PlusDelen op LinkedIn

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht