Europese Commissie: “Utrechtse aanpak van opvang asielzoekers is innovatief”

Utrecht krijgt Europese subsidie voor de vernieuwende vorm van opvang van asielzoekers in de stad.

Deze unieke aanpak houdt in dat op één locatie asielzoekers en jongeren wonen, met daarnaast opleidingen en activiteiten voor asielzoekers én wijkbewoners. Utrecht gaat deze aanpak samen met partners realiseren aan de Einsteindreef in Overvecht. Het concept ‘Plan Einstein’ dat zij gezamenlijk ontwikkelen, kan als voorbeeld dienen voor andere Europese steden die te maken hebben met de opvang en integratie van asielzoekers.

Utrecht heeft de komst van asielzoekers benut en samen met partners in de stad een aanpak ontwikkeld die ten goede komt aan de wijk en de wijkbewoners. “De Utrechtse partners waarmee we deze vernieuwende aanpak ontwikkelen, en wijzelf natuurlijk, zijn heel blij met deze Europese erkenning. In Plan Einstein kunnen asielzoekers hun leven weer oppakken en samen met Overvechters werken aan een betere toekomst voor asielzoekers en wijkbewoners”, aldus wethouder Kees Diepeveen. Van de in totaal 378 inzendingen werden 18 aanvragen gehonoreerd.

Bouwwerkzaamheden aan de Einsteindreef
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) laat momenteel aanpassingen uitvoeren aan het pand aan de Einsteindreef, om het voor huisvesting geschikt te maken. Deze werkzaamheden nemen meer tijd in beslag dan was voorzien. Het COA zet alles op alles om asielzoekers er vanaf begin 2017 stapsgewijs, in kleine groepen, op te vangen. In het gebouw is plaats voor maximaal 400 asielzoekers. Bij afnemende instroom kan de opvang flexibel ingezet worden voor bijvoorbeeld extra jongeren of statushouders.

Opleiden en begeleiden
De opleidingen voor asielzoekers en wijkbewoners starten begin 2017. Het opleiden, motiveren en begeleiden zijn gericht op het vergroten van het toekomstperspectief van de deelnemers. De Universiteit Utrecht biedt cursussen ondernemerschap aan en de Volksuniversiteit Utrecht geeft cursussen (zakelijk) Engels. Per cursus kunnen maximaal 25 mensen deelnemen, zowel asielzoekers als wijkbewoners. Wijkbewoners kunnen hun belangstelling voor deze cursussen al doorgeven aan het wijkbureau. In de opvanglocatie worden ook taallessen Nederlands aangeboden. De Social Impact Factory koppelt Utrechtse ondernemers en cursisten Ondernemerschap aan elkaar, bijvoorbeeld door coaching en meeloopstages. VluchtelingenWerk Midden-Nederland brengt in beeld wat de onderwijs- en beroepsachtergrond is van asielzoekers en coördineert vrijwillige activiteiten.

Hulp van de buren
De locatie biedt ook huisvesting voor jongeren. Socius heeft deze jongeren geselecteerd op basis van hun maatschappelijke betrokkenheid en hun band met Overvecht. De afgelopen weken hebben 38 jongeren in het complex aan de Einsteindreef met elkaar geklust onder leiding van Socius, de jongerenhuisvester. Per 1 november gaan zij hier wonen. Deze jongeren gaan zich, samen met de vele Utrechtse vrijwilligers, inzetten voor de wijk en de asielzoekers. Bijvoorbeeld door samen te koken, te sporten en muziek te maken.

Samenwerking
De partijen die met de gemeente samenwerken aan Plan Einstein zijn de Universiteit Utrecht (Centre for International Entrepreneurship), de Volksuniversiteit Utrecht, de Social Impact Factory, Vluchtelingenwerk Midden-Nederland, COA en Socius. De Universiteit van Oxford gaat de resultaten van het project monitoren. De gemeente betrekt ook andere wijkpartijen bij de aanpak, zoals WIJ 3.0, Al Amal, JoU, Wijk en Co en DOK 030.
De gemeente heeft regelmatig overleg met de speciaal voor de opvang opgerichte klankbordgroep met bewoners uit Overvecht. Samen bespreken ze ideeën om de komst van Plan Einstein in de wijk en de kansen die dit biedt, goed te benutten. Via de digitale nieuwsbrief Overvecht en op www.utrecht.nl/asielzoekers zijn de ontwikkelingen te volgen.

Meer informatie over de EU subsidie 'Urban Innovative Actions' 

 

 

 

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht