Extra geld voor de begeleiding van kinderen in de maatschappelijke opvang

De gemeente Utrecht gaat in 2018 170.000 euro extra investeren in de begeleiding van kinderen die met hun ouders in de crisisopvang verblijven. Deze gezinnen verblijven in de crisisopvang omdat zij dakloos zijn geworden. Het voorkomen van dakloosheid staat in Utrecht voorop. Als een gezin dakloos wordt dan is het belangrijk om de juiste zorg en ondersteuning te geven.

Wethouders Kees Diepeveen en Victor Everhardt vinden het belangrijk dat er in de opvang ook aandacht is voor kinderen. Volgens hen zijn kinderen in de opvang heel kwetsbaar door wat ze hebben meegemaakt. Als ze niet gehoord en begeleid worden is de kans groot dat zij nu of later grote problemen krijgen. Goede begeleiding verdient daarom structurele aandacht. Voor structurele financiering is de gemeente in overleg met het rijk, om hier ook in de toekomst invulling aan te geven.

Het is een landelijk knelpunt dat de focus bij opvang van dakloze gezinnen vooral lag op de begeleiding en ondersteuning van de ouders.  In 2018 gaat de gemeente extra investeren in de begeleiding van kinderen bij gezinnen die dakloos zijn geworden omdat de particuliere financiering die opvangorganisaties hier op dit moment voor hebben stopt.
 
De afgelopen tijd hebben Tussenvoorziening, Moviera, Stadsteam Herstel, SAVE en Buurtteam Jeugd en Gezin intensief samengewerkt aan het verhogen van de kwaliteit van opvang en begeleiding van gezinnen. Resultaat hiervan is dat gezinnen die dakloos (dreigen te) raken beter begeleid worden, ook als ze weer uitstromen naar een woning.

Delen op FacebookDelen op Google PlusDelen op LinkedIn

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht