Gemeente beëindigt financiële betrokkenheid bij Galgenwaard complex

Memid Galgenwaard BV, de Rabobank en gemeente Utrecht hebben een overeenkomst gesloten, waarbij de gemeente haar vordering (die voortvloeit uit een lening van € 25 miljoen uit 2003) op Memid Investments BV verkoopt aan de Rabobank. Deze transactie vloeit voort uit de wens van de gemeenteraad om de financiële betrokkenheid van de gemeente bij stadion Galgenwaard te beëindigen.

 

Naast verkoop van de gemeentelijke vordering op Memid Investments BV behelst de overeenkomst tussen de partijen ook de uitgifte in erfpacht van het parkeerterrein voor de hoofdingang van stadion Galgenwaard aan Memid Galgenwaard BV. Daarnaast verlengt de gemeente de looptijd van het erfpachtrecht van het trainingscomplex Zoudenbalch van 2018 tot 2028. Voor het geheel is een bedrag van 6 miljoen euro overeengekomen. Dit bedrag wordt in vier jaar betaald aan de gemeente Utrecht.

In 2003 dreigde FC Utrecht failliet te gaan waardoor betaald voetbal in Utrecht niet meer mogelijk zou zijn. Om de voetbalclub te redden en de gebiedsontwikkeling (winkels, kantoren, parkeergarage) rond het stadion veilig te stellen, sloot de gemeente in 2003 een paraplu-overeenkomst, waar de lening aan Memid Investments BV deel van uit maakte. De lening stelde Memid Investments BV in staat een deel van het stadion van FC Utrecht over te nemen en de verbouwing van het stadioncomplex af te maken.

Na het faillissement van Memid Investments BV in 2011 was terugbetaling van de lening onzeker. De gemeente heeft vanaf 2011voorzieningen in de gemeentebegroting getroffen, oplopend tot € 20,5 miljoen om het te verwachten verlies op de lening op Memid Investments BV af te dekken. Met de ontvangsten uit de nu gesloten overeenkomst dekt de gemeente het resterende deel van het tekort op de lening op Memid Investments BV af.

De gemeenteraad heeft uitgesproken dat financiële bemoeienis met het stadioncomplex geen kerntaak van de gemeente is en thuis hoort bij marktpartijen. De raad heeft het college daarom in 2014 opdracht gegeven om te onderzoeken of er partijen zijn die de positie van de gemeente Utrecht willen overnemen. Met de overeenkomst met de Rabobank en Memid Galgenwaard BV is dit gelukt. 

De vaststellingsovereenkomst en andere relevante stukken inzake het dossier Galgenwaard vindt u op iBabsOnline, onder vermelding van 'Galgenwaard' op de pagina's 'Raadsbrieven', 'Commissie Mens & Samenleving' en 'Commissie Stad en Ruimte'.
 

Delen op FacebookDelen op Google PlusDelen op LinkedIn

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht