Geschiedenis Utrecht begint 8.000 jaar eerder dan tot nu toe werd aangenomen

De geschiedenis van Utrecht begint maar liefst 8.000 jaar eerder dan tot nu toe werd aangenomen. Archeologen kwamen tot deze ontdekking, na opgravingswerkzaamheden ten behoeve van de nieuwbouw voor het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Op woensdag 14 maart aanstaande onthullen Diana Monissen (Voorzitter van de Raad van Bestuur van het Prinses Máxima Centrum) en Kees Geldof (wethouder Erfgoed en Monumenten) een aantal vondsten die bij de opgravingen tevoorschijn zijn gekomen.

Volgens wethouder Kees Geldof (Erfgoed en Monumenten) zijn nooit eerder zulke vondsten uit de Oude Steentijd (Paleolithicum) in Utrecht gedaan: “Eerder zijn in Leidsche Rijn en Hoograven sporen gevonden uit de prehistorie, met name uit de Bronstijd en de IJzertijd. Maar met deze recente ontdekkingen kan het verhaal van Utrecht 8.000 jaar eerder beginnen dan in de geschiedenisboeken staat.”
Dat deze plek populair was voor mensen uit de prehistorie blijkt uit het feit dat er bij dit archeologisch onderzoek ook sporen uit het mesoliticum (midden steentijd), neoliticum (nieuwe steentijd), bronstijd én ijzertijd zijn gevonden. De hele prehistorie van Utrecht op één plek bij elkaar.

Bodemonderzoek
Voordat de nieuwbouw voor het Prinses Máxima Centrum kon beginnen, hebben archeologen bodemonderzoek verricht. Bij dat onderzoek zijn sporen van menselijke bewoning gevonden die zelfs teruggaan tot zo’n 11.000 jaar voor het begin van de jaartelling. “Het is heel bijzonder dat juist op de plek waar wij ons inzetten voor de toekomst van zieke kinderen deze resten uit een ver verleden zijn gevonden,” aldus Diana Monissen, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Prinses Máxima Centrum. “We gaan kijken of we met deze bijzondere vondsten ook iets kunnen organiseren in het kader van onze ontwikkelingsgerichte zorg. Het kan immers een leuke afleiding zijn voor kinderen om op de een of andere manier meegenomen te worden naar het verleden van deze plek.”

Over het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie
Jaarlijks krijgen circa 600 kinderen in Nederland kanker. Nog steeds overlijdt één op de vier kinderen met kanker aan deze ziekte. Daarom namen ouders en zorgprofessionals meer dan tien jaar geleden het initiatief voor één nationaal kinderoncologisch centrum: het Prinses Máxima Centrum. In dit centrum worden hoog complexe zorg en research van de kinderoncologie geconcentreerd. Met als missie: ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven. Nauwe samenwerking tussen zorg en research zal leiden tot meer genezing van kinderen met kanker. Met minder nadelige effecten op latere leeftijd. Het Prinses Máxima Centrum verleent al zorg aan kinderen met bepaalde vormen van kanker in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ). In het Hubrecht Institute voeren inmiddels 22 onderzoeksgroepen research uit. Op 18 mei 2018 wordt het geheel nieuwe centrum geopend. Dan vinden zorg en research plaats onder één dak en komen alle kinderen met kanker uit heel Nederland naar Utrecht.

 

Impressie steentijdbewoning (Daan Claessen)

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht