GGZ begeleiding en behandeling in de wijk in Utrecht

Altrecht (GGZ behandeling) en Lister (Begeleiding) werken per 1 maart op een nieuwe manier samen in gebiedsteams GGZ (geestelijke gezondheidszorg). De gebiedsteams bieden behandeling en begeleiding aan inwoners met een ernstige psychiatrische kwetsbaarheid dichtbij huis, niet meer vanuit grotere centrale locaties. Daarbij werken ze nauw samen met de huisartsen, buurtteams en andere partijen. Het doel is om beter aan te sluiten bij wat mensen in de wijk nodig hebben om zo beter, sneller en meer op maat te ondersteunen.

De gebiedsteams GGZ hebben hun waarde al bewezen in de wijken Lunetten en Overvecht-Zuid, waar de teams sinds 2016 actief zijn in zogeheten proeftuinen. Staatssecretaris Blokhuis noemde de werkwijze tijdens een werkbezoek een inspirerend voorbeeld voor de rest van Nederland. De huisartsen, buurtteams en andere partners zijn positief over de samenwerking met de proeftuinteams GGZ. Zij kunnen bij hen terecht voor consultatie en afstemming over soms ingewikkelde problematiek en als dat nodig is kunnen ze mensen makkelijker doorverwijzen naar deze specialistische teams.

Dankzij de integrale aanpak, de wijkgerichte benadering, de inzet van ervaringsdeskundigen en de samenwerking met bijvoorbeeld huisartsen en buurtteams kunnen gebiedsteams GGZ niet alleen de zorg laagdrempeliger maken, maar kunnen ook meerdere problemen aangepakt worden, zoals het opbouwen van een sociaal netwerk, het vinden van werk of financiën op orde krijgen. Ook wordt het netwerk van de cliënt meer betrokken. Hierdoor lukt het mensen sneller hun leven weer op de rit te krijgen.

Start stadsbreed werken
In Utrecht starten acht gebiedsteams met medewerkers van Altrecht  en Lister. De proeftuin Lunetten breidt uit met de wijk Hoograven. Overvecht krijgt twee gebiedsteams, waarvan één de huidige proeftuin is. En verdeeld over de stad starten nog vijf teams. Later sluiten nog meer medewerkers aan bij de gebiedsteams, onder andere van Lister, van de poliklinieken van Altrecht, Jellinek, Indigo (basisggz), medewerkers met expertise van verstandelijke beperking en een trajectbegeleider werk en activering. Ook kunnen partijen uit de Maatschappelijke Opvang aansluiten. De gemeente werkt samen met het Zilveren Kruis, Lister, Kwintes, Altrecht, Jellinek en cliëntvertegenwoordigers.

Zorg in de buurt
In Utrecht organiseren we zorg steeds dichter bij mensen thuis. We willen mensen zo snel en goed mogelijk helpen, of het nu gaat om werk, wonen, schuldhulpverlening, sociale netwerken of specialistische geestelijke gezondheidszorg. Zo kunnen we problemen vroeg signaleren en aanpakken. Een sterke zorg- en ondersteuningsstructuur in de wijk helpt ook bij de aanpak van personen met verward gedrag en de vernieuwing van het beschermd wonen en de maatschappelijke opvang.

Delen op FacebookDelen op Google PlusDelen op LinkedIn

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht