Groen voor gezonde groei Utrechtse bevolking en klimaatverandering

Met de groei naar ruim 400 duizend inwoners in het jaar 2030, zal de groene ruimte in de stad Utrecht ook intensiever gebruikt worden. Utrecht bereidt zich ook voor op de te verwachte gevolgen van de klimaatverandering (‘klimaatadaptatie’). Het College van Burgemeester en Wethouders presenteerde daartoe de ‘Actualisatie Groenstructuurplan 2017’.

 

Het rapport is hier te vinden.

“Om die enorme groei en de druk op het groen op te kunnen vangen, hebben wij een aantal hoofdopgaven beschreven,” zegt wethouder Kees Geldof (Openbare Ruimte en Groen). “Zij gaan in op gezonde verstedelijking en klimaatadaptatie en de rol van groen hierbij. We willen meer en beter groen in de stad, betere verbindingen tussen stad en land realiseren en meer groen om de stad heen.” 

Gezonde verstedelijking
De hoofdopgaven waar Geldof naar verwijst zijn het vergroten van de ecologische, recreatieve en landschappelijke kwaliteit van het bestaande stedelijk groen. Tevens zullen betere verbindingen worden aangelegd, zodat de groengebieden rond Utrecht beter toegankelijk worden vanuit de stad. Daarnaast werken we samen met regionale partners aan grootschalige groengebieden om de stad, zodat de groene buitenruimte wordt uitgebreid.

In de afgelopen tien jaar is met het groenstructuurplan overal in de stad meer groen en beter groen gerealiseerd. Voorbeelden daarvan zijn de oevers van het Amsterdam Rijnkanaal, voorheen de rand van de stad, nu een park in Kanaleneiland. Zo is er op hofjes langs de Vecht, langs de Kromme Rijn en de andere routes naar buiten veel groen bijgekomen en verbeterd. Rondom de stad is ruim 360 hectare (bijna 500 voetbalvelden), aan nieuw recreatiegebied bijgekomen, zoals in Haarzuilens, Noorderpark en langs de Hollandse IJssel.

Gezonde verstedelijking en klimaatadaptatie
Naast het doorzetten van deze strategie besteedt het rapport  aandacht aan ‘gezonde verstedelijking’ en ‘klimaatadaptatie’. Hiervoor worden ecosystemen versterkt, om zo minder afhankelijk te zijn van techniek. Zo zal er vaker worden gekozen voor (regen)wateropvang door infiltratie, bijvoorbeeld in wadi’s of op groene daken en wordt beplanting ingezet voor lucht- en waterzuivering, geluidsreductie en om biodiversiteit te stimuleren. Verbindingen van groene buitengebieden worden beter benut voor recreatie en bewegen, meer zelfbeheer die de sociale cohesie bevordert, meer bomen voor verkoeling en groen voor zoveel mogelijk mensen dichtbij en bereikbaar.

Groene aandacht in wijken
Onderzoeken tonen aan dat de nabijheid van groen een belangrijke bijdrage levert aan betere gezondheid en levensverwachting van mensen. Utrecht wil meer en beter groen vormgeven, met name in wijken met relatief minder groen, zoals delen van de binnenstad (Stationsgebied, Dichterswijk), Noordwest (Zuilen en Ondiep), Zuid (Rivierenwijk), West (Lombok) en delen van de aandachtswijken Kanaleneiland en Overvecht. De komende jaren zal de gemeente daartoe met wijkbewoners plannen verder ontwikkelen.

Meer zelfbeheer
De gemeente ontwikkelt de groenstructuur en nieuwe projecten zo veel mogelijk aan de hand van ideeën van bewoners en ondernemers. De projecten kunnen leiden tot zelfbeheer, zoals bij de aanleg van de Vlinderhof en de Buitenhof in het Máximapark.

Delen op FacebookDelen op Google PlusDelen op LinkedIn

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht