Grote controle garageboxen Overvecht

De gemeente Utrecht controleert vandaag 74 garageboxen in de parkeergarage aan de Faustdreef / Rubicondreef in Overvecht.

De actie is nodig omdat bij de gemeente en politie regelmatig signalen en meldingen binnenkomen waaruit blijkt dat de garageboxen voor andere doeleinden worden gebruikt dan is toegestaan. De bedrijvigheid in en om het garagecomplex loopt door tot in de nachtelijke uren. Voor de gemeente is dat aanleiding om te kijken of de garageboxen wel worden gebruikt volgens het bestemmingsplan. Dat staat alleen parkeren toe. Het gebruik als bedrijfsmatige berging of werkruimte is niet toegestaan. Met een controle op mogelijke overtreding van de ‘Wet algemene bepalingen omgevingsrecht’ wil de gemeente ervoor zorgen dat de huurders de garageboxen gebruiken waarvoor ze zijn bedoeld en mogelijke illegale activiteiten bestrijden.

 

Voor de veiligheid van de gemeentelijke handhavers heeft de politie de locatie voor de duur van de acties afgezet.

 

Er zijn veel mensen die graag in Overvecht wonen. Die een prima woning hebben in een buurt met veel voorzieningen. Tegelijkertijd zijn er in Overvecht meer dan gemiddeld zorgen over werk, inkomen, gezondheid en veiligheid. Onder de noemer ‘De versnelling van Overvecht’ investeert Utrecht extra om de wijk sterker te maken. Bewoners, professionals en gemeente werken samen aan een gezonde wijk, betere zorg, scholing, werk, hulp bij opvoeding en veiligheid.

Delen op FacebookDelen op Google PlusDelen op LinkedIn

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht