Horeca mogelijk in Hardebollenstraat

Het college heeft het bestemmingsplan Hardebollenstraat vastgesteld en legt dit voor aan de raad, die het naar verwachting in april bespreekt. Het bestemmingsplan bevat alleen de verkeersruimte en de panden in de straat die eigendom zijn van de gemeente. De panden zijn in 2016 aangekocht om de daar gevestigde seksinrichtingen te laten verdwijnen. In het nieuwe bestemmingsplan is de aanduiding seksinrichting dan ook weggehaald.

Om te kunnen komen tot een levendige invulling van de panden is aan de bestemmingsomschrijving toegevoegd dat maximaal vier horecavestigingen uit de lichtste categorie zijn toegestaan. Er zijn zes gelijkluidende zienswijzen ingediend over het ontwerpbestemmingsplan. Alle gericht tegen de horecamogelijkheid, omdat die vooruit zou lopen op een plan voor de Hardebollenstraat met een breed draagvlak in de buurt. Deze zienswijzen leiden niet tot aanpassingen. Het bestemmingsplan heeft een flexibele regeling voor horeca waarmee een plan voor de Hardebollenstraat met het gewenste draagvlak goed mogelijk is.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht