Horecakader 2018 naar raad

Het college van burgemeester en wethouders legt het Ontwikkelingskader Horeca Utrecht ter vaststelling voor aan de raad. Het nieuwe kader geeft meer ruimte voor vernieuwende horeca-concepten en horeca in de wijken en zorgt voor balans tussen leefbaarheid en levendigheid.

De ontwikkelingen in de horeca en detailhandel gaan hard en Utrecht groeit snel. Traditionele winkels verdwijnen en nieuwe winkelconcepten zien het daglicht. Ondersteunende horeca kan een belangrijk onderdeel zijn van zo’n concept. De behoefte van bewoners en bezoekers verandert en in de wijken is er behoefte aan plekken om elkaar te kunnen ontmoeten. De horecasector biedt werkgelegenheid voor veel Utrechters.

Met het Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2018 wil het college bijdragen aan een gezonde groei van de stad en inspelen op nieuwe trends. Een aantrekkelijk, gezond en toekomstbestendig woon-, werk- en ondernemersklimaat vraagt om spreiding van de groei. Dit kan door meer ruimte te bieden aan horeca buiten de binnenstad. In de binnenstad zijn er beperkt mogelijkheden voor nieuwe horeca en dan vooral in het lichtere segment. Het college biedt ruimte waar dat kan en zal meer sturend  zijn waar dat moet. Hiermee wordt de leefbaarheid voor bewoners gewaarborgd.

Inspraak
Het concept Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2017 heeft voor inspraak ter inzage gelegen. Op basis van de zienswijzen blijft het college inzetten op meer mogelijkheden voor horeca buiten de binnenstad waardoor ontmoeting in de wijken kan worden versterkt. Ook komen er soepelere regels voor mengvormen tussen detailhandel en horeca om zo de winkelfunctie te versterken. In de binnenstad stelt het college aan de raad voor om op die plaatsen waar de woon- of winkelfunctie dominant is, deze ook te behouden.

Op 11 januari is er een raadsinformatieavond over het Ontwikkelingskader Horeca Utrecht.

 

 

Delen op FacebookDelen op Google PlusDelen op LinkedIn

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht