In 2018 verwelkoming van 350 duizendste Utrechter

Naar verwachting passeert Utrecht in 2018 de grens van 350 duizend inwoners. De 400 duizendste inwoner van de Domstad zal volgens de gemeente in 2025 verwelkomd worden, eerder dan in de vorige prognose. Dit blijkt uit de Bevolkingsprognose 2017 die de gemeente Utrecht vandaag heeft gepresenteerd en die jaarlijks wordt uitgevoerd.

De belangrijkste oorzaak van deze groei is de populariteit van steden, zo stond eerder te lezen in de Ruimtelijke Strategie Utrecht. “Deze bevolkingsprognose is voor ons als gemeente behulpzaam om het beleid voor de toekomst aan te scherpen,” legt wethouder Kees Geldof (Bestuursinformatie) uit. “Utrecht kiest expliciet voor een gezonde groei van de stad. Daarbij zetten wij onder meer in op een leefbare openbare ruimte, een stad waar volop aandacht is voor groen.”


Bevolkingsgroei
Met de bevolkingsgroei moet de gemeente zich ook voorbereiden op voldoende woonruimte. Tot 2040 worden naar verwachting bijna 44.000 woningen gebouwd. Daarbij zet de gemeente in op inbreiding; het benutten van nieuwe woningbouwlocaties op plekken in de stad. Deze inbreiding is onder meer te zien bij de ontwikkeling in de Merwedekanaalzone, op het Defensieterrein en het Beurskwartier. Deze zijn aangewezen als belangrijke ontwikkelgebieden.


Groei- en ontwikkelgebieden
Naast deze drie ontwikkelgebieden nabij het centrum, blijft ook Leidsche Rijn een belangrijke groeiwijk. Hoewel alle Utrechtse wijken tot 2040 in inwonertal zullen groeien, zal Leidsche Rijn volgens de prognoses het snelst groeien. Deze wijk groeit met 65 procent, tot 56.625 inwoners in 2040. De wijk Zuidwest volgt op de voet met een toename van 48 procent tot 55.852 inwoners in 2040; dit komt mede door de nieuw te bouwen woningen in de Merwedekanaalzone en op het Defensieterrein. In Vleuten-De Meern wonen in 2040 naar verwachting 52.477 mensen. Het groeipercentage van 10 procent laat zien dat de nieuwbouw in de wijk grotendeels is afgerond.

Flinke groei jongeren
Opvallend is dat de groep 12 tot en met 17-jarigen de komende jaren flink zal groeien. Naar verwachting zal deze groep in 2040 met ruim 33 procent gegroeid zijn tot 25.697 jongeren. In Leidsche Rijn valt de groei van de leeftijdscategorie 18 tot en met 23 jaar op. Deze neemt naar verwachting toe met 163 procent tussen 2017 ( 1.509) en 2040 (3.971).

www.utrecht.nl/onderzoek

Delen op FacebookDelen op Google PlusDelen op LinkedIn

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht