Inspraak ontwerp herinrichting Nachtegaal- en Burgemeester Reigerstraat

De gemeente gaat de Nachtegaalstraat en de Burgemeester Reigerstraat opnieuw inrichten. De straten worden aantrekkelijker als woon- en winkelstraten én er komt meer ruimte voor fietsers en voetgangers. In januari werden de eerste schetsen voor de herinrichting besproken met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. De reacties op deze bijeenkomsten zijn verwerkt in het zogenoemde Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp (IPvE) en Functioneel Ontwerp (FO). Die zijn nu vrijgegeven voor inspraak.

 

In nauwe samenwerking met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden is het toekomstbeeld voor de Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat bepaald. Vanaf begin 2017 zijn er verschillende bijeenkomsten geweest, diverse onderzoeken gedaan en persoonlijke gesprekken gevoerd. Op basis van alle input is een eerste schetsontwerp en een dwarsprofiel opgesteld. In de derde ronde bijeenkomsten, afgelopen januari, is deze schets gepresenteerd. Ook werd met de deelnemers verder nagedacht over een exactere invulling van verschillende functies in de straten.

Fietser en voetganger centraal
Een herinrichting van de beide straten, waarbij de fietser en voetganger centraal staan, moeten verblijf en ondernemen aantrekkelijker maken en de doorstroming van fietsers verbeteren. De rijbaan wordt na de herinrichting gedeeld door fiets, auto en de bus, waarbij de fietser de hoofdgebruiker is. Daarnaast moet er onder ander meer ruimte komen voor fietsparkeren en groen, meer en betere oversteekplekken, minder obstakels op de trottoirs, een transformatie van het pleintje op de Burgemeester Reigerstraat én wordt gekeken naar flexibeler (kort) parkeren in combinatie met laden/lossen.

Het college heeft het Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp (IPvE/FO) vrijgegeven voor inspraak. Reacties kunnen tot 24 april 2018 gegeven worden via nachtegaalreiger@utrecht.nl of op één van de inloopavonden die eind maart gehouden worden. Omwonenden en ondernemers en andere betrokkenen worden hiervoor uitgenodigd. Op www.utrecht.nl/nachtegaalreiger staat het IPvE/FO, actuele informatie, planning, sfeerverslagen van de bijeenkomsten en onderzoeksresultaten.

Delen op FacebookDelen op Google PlusDelen op LinkedIn

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht