Kerk en appartementen op kop Amaliapark

Het college van Utrecht heeft het uitwerkingsplan ‘Parkwijk, Langerak, Uitwerkingsplan Kop Amaliapark’ vastgesteld. Het doel van dit uitwerkingsplan is de bouw van een kerk en maximaal 26 appartementen mogelijk te maken. Het plan is een uitwerking van het bestemmingsplan Parkwijk, Langerak, waarin de kaders voor de bouw op deze locatie zijn vastgelegd.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 16 juni 2017 gedurende een termijn van zes weken ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn zes zienswijzen bij de raad binnengekomen. De zienswijzen en de beantwoording daarvan zijn opgenomen in een vaststellingsrapport en hebben geleid tot een verheldering van de toelichting van het vaststellingsrapport.

Delen op FacebookDelen op Google PlusDelen op LinkedIn

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht