Leger des Heils start nieuwe daklozenopvang Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om subsidie te verlenen aan het Leger des Heils voor een nieuwe voorziening voor daklozen. In deze voorziening worden een inloop, hulpverlening, medische zorg, activering en een aantal noodslaapplaatsen ondergebracht. De nieuwe daklozenopvang opent uiterlijk 1 december 2018 haar deuren aan de Nieuwegracht 92. Vanaf dan sluit de dagopvang aan de Catharijnesteeg.

Kees Diepeveen: ‘We willen de daklozenopvang vernieuwen. Daklozen die hier worden opgevangen kunnen herstellen in een rustige omgeving waar ze overdag binnen kunnen lopen en waar ruimte is voor hun herstel. Er is hulpverlening en medische zorg, ruimte om activiteiten te ondernemen en er komt een klein aantal noodslaapplaatsen’. Op de Nieuwegracht 92 is op dit moment een 24-uurs opvang van het Leger des Heils voor daklozen. Deze opvang verhuist.

Afstemming omwonenden
Goed beheer van de omgeving, samen met omwonenden, is een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van deze voorziening. De gemeente nodigt samen met het Leger des Heils omwonenden uit voor een bewonersavond om hen te informeren over de nieuwe daklozenopvang. Omwonenden kunnen ook meedenken over het beheer in de omgeving van de locatie. Afspraken hierover komen in een omgevingsbeheerplan.

Toekomst van de Daklozenopvang
De realisatie van deze nieuwe opvang voor daklozen is –net als de vorming van het Stadsteam Herstel in januari 2017- een belangrijke stap in de vernieuwing van de keten van opvang en herstel. Door in een vroeg stadium personen die dakloos zijn geworden op te vangen, verder te helpen, activiteiten en een passende noodslaapplek aan te bieden, wil de gemeente zorgen voor een sneller herstel.

Delen op FacebookDelen op Google PlusDelen op LinkedIn

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht