Nieuwe gedragscode voor beheer en onderhoud groen

Om flora en fauna in Utrecht te beschermen en te bevorderen, werkt de gemeente met een gedragscode bij het beheer en onderhoud van groen. Omdat de geldigheid van de huidige gedragscode is geëindigd, heeft de gemeente besloten om de gedragscode ‘bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen’ van de vakvereniging Stadswerk te volgen. Stadswerk is een netwerkorganisatie van gemeenten en professionals die betrokken zijn bij beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

 

Bij deze gedragscode hoort een leidraad die aangeeft hoe de gemeente Utrecht met welke beschermde soorten rekening moet houden. Daarbij is ook aandacht voor Utrechtse soorten: soorten die eerder beschermd waren maar sinds de nieuwe Wet Natuurbescherming (1 januari 2017) niet meer, zoals de tongvaren, steenbreekvaren en diverse soorten orchideeën. Wethouder Kees Geldof (Groen): “Om de bescherming van deze soorten bij ruimtelijke ontwikkelingen in de stad goed te regelen werken wij aan de ‘Utrechtse soortenlijst’. Wij hebben daarbij ook natuur- en milieugroepen betrokken, omdat wij ook van hen willen weten wat zij van deze soortenlijst vinden.”

 

Begin 2018 wil het college de lijst ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.

Delen op FacebookDelen op Google PlusDelen op LinkedIn

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht