Nieuwe stadswijk op het Defensieterrein verder in beeld

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Stedenbouwkundig Plan vastgesteld voor de herontwikkeling van het voormalige Defensieterrein naast het Jongeriuscomplex. In dit plan van ontwikkelaar BPD staat hoe de nieuwe woonwijk met 600 woningen (waarvan 120 in de sociale huur en de overige in verschillende prijsklassen koop eengezinswoningen en -appartementen) eruit komt te zien. Nu de gemeenteraad op 8 februari jl. de Omgevingsvisie Merwedekanaalzone en het bestemmingsplan Defensieterrein heeft vastgesteld, kan begin 2019 worden gestart met de uitvoering.

“Bij de planvorming is uitdrukkelijk naar de mening van buurtbewoners geluisterd,” zegt wethouder Kees Geldof (Grondzaken). “We bouwen op het voormalige Defensieterrein een nieuwe stadswijk, die zoveel mogelijk voldoet aan de verwachtingen van nieuwe bewoners en bewoners van omliggende buurten.”

Autoluw
De nieuwe stadswijk past bij de ambitie om van Utrecht een duurzame, stedelijke en gezonde stad te maken. Het wordt een groene wijk, met woningen en een aantal groene speelplekken. Het wordt een autoluwe wijk waar niet op straat wordt geparkeerd (ook niet door bezoekers). In de parkeergarages komen elektrische laadpalen en ruimte voor fietsparkeren, deelauto’s en andere innovatieve mobiliteitsoplossingen zoals ‘mobility as a service’.

Sky-walk
Op straat, op sommige daken en in het park kunnen mensen elkaar ontmoeten en bewegen. Er komt een ‘sky-walk’, die overdag toegankelijk is voor publiek. Aan deze sky-walk komen dak(moes)tuinen voor bewoners en enkele woningen. Ook bewoners van de omliggende buurten kunnen gebruik maken van de sky-walk. Aan het Merwedekanaal komt een buurtpark.

In de stadswijk komt een aantal grote bomen en waterpartijen om hittestress tegen te gaan. De woningen worden energiezuinig. Ze krijgen geen gasaanlsuiting of stadsverwarming, maar collectieve warmtepompen in combinatie met zonnepanelen.

Gezonde stad
In de nieuwe wijk is ruimte voor kleinschalige voorzieningen, bijvoorbeeld een sapjes-bar, een sportschool of een fietsreparatiepunt en een centraal punt om online bestellingen en pakketten te kunnen afhalen.

Zorgen meegenomen
Het uitgewerkte plan heeft rekening gehouden met de zorgen van de bewoners van de overkant van het Merwedekanaal over schaduw op hun woningen. De parkstrook wordt breder gemaakt en er komt aan de kant van het kanaal één in plaats van twee torens.
Gebiedsontwikkelaar BPD werkt de bouwplannen voor dit terrein nu verder uit en zal omwonenden, toekomstige bewoners en andere belanghebbenden actief daarbij betrekken. De verkoop start na de zomer van 2018. De start bouw van de eerste woningen wordt begin 2019 verwacht.

Voor meer info: www.utrecht.nl/wonenaanhetmerwedekanaal

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht