Nieuwe taxiverordening moet kwaliteit taxivervoer verder borgen

Samen met de TRU (Taxiplatform Regio Utrecht) en onafhankelijke taxichauffeurs is een nieuwe taxiverordening gemaakt. Dit is de opvolger van de verordening uit 2015. In de nieuwe verordening is de Utrechtse taxivergunning niet meer voor onbepaalde tijd geldig, maar heeft een geldigheid van vijf jaar. De legeskosten worden verhoogd, maar doordat de jaarlijkse contributie aan de voormalige taxikeurmerkstichting, STKU, en de keuring voor de auto vervallen, worden de totale kosten voor de chauffeur lager. Het college van burgemeester en wethouders legt de taxiverordening 2018 nu voor aan de gemeenteraad.

In de nieuwe verordening is ook vastgelegd dat de gemeente een aantal taken van Stichting Taxi Keur Utrecht (STKU) overneemt, zoals toezicht en handhaving op de standplaatsen en monitoring van de kwaliteit van het taxivervoer door mystery guests. Daarnaast coördineert de gemeente alle werkzaamheden rondom de vergunningaanvraag en het keurmerkexamen.
 
De TRU is tevreden met dit resultaat. “Met deze verordening, waar de gemeente en TRU gezamenlijk aan hebben gewerkt, verhogen we de kwaliteit van het taxivervoer in Utrecht.”

Delen op FacebookDelen op Google PlusDelen op LinkedIn

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht