Non Nobis nu niet verder met Nieuwe Zandpad

Stichting Non Nobis ziet op dit moment geen mogelijkheden het Nieuwe Zandpad te ontwikkelen. Dat heeft Non Nobis de gemeente laten weten. De stichting schreef zich in 2015 in voor de tender Ontwikkeling Nieuwe Zandpad. Non Nobis werd tweede in de tenderprocedure, na BeJa Accommodaties. In januari ontbond de gemeente de contracten met BeJa op basis van de uitkomsten van het onderzoek van het Landelijk Bureau Bibob. Direct daarna zijn Non Nobis en de gemeente met elkaar in gesprek gegaan om te onderzoeken hoe beide partijen tot verdere samenwerking kunnen komen.

Non Nobis en de gemeente hebben hetzelfde doel voor ogen: schone, transparante en veilige raamprostitutie. Over de manier waarop dat georganiseerd moet worden, lopen de inzichten uiteen. Voor de gemeente is het van belang dat de rollen en taken van de investeerder en de exploitanten van het Nieuwe Zandpad gescheiden blijven. In het plan van Non Nobis vervult de investeerder beide rollen.

Een exploitant heeft een cruciale en centrale rol ervoor te zorgen dat sekswerkers veilig en zelfstandig kunnen werken. De gemeente spreekt daarom met de exploitant, als vergunninghouder, over zijn hele bedrijfsvoering. In het plan van Non Nobis is dat niet langer mogelijk omdat zij voor een deel bepaalt hoe de exploitanten hun bedrijfsvoering moeten regelen. Daarmee zit de investeerder op de stoel van de exploitant. Doordat exploitanten verplichtingen opgelegd krijgen, ontstaat het risico dat zij zich voor belangrijke delen van hun bedrijfsvoering minder verantwoordelijk voelen.

Ten tweede heeft Non Nobis de gemeente laten weten dat zij de verdiencapaciteit voor de exploitanten te hoog vindt. De stichting wil een deel van de overwinst van de exploitanten afromen en investeren in landelijke projecten voor sekswerkers. Daarmee maakt Non Nobis echter meer dan 15% rendement en moet ze volgens de APV worden aangemerkt als exploitant. Bovendien wordt met de stichting een extra partij aan de keten toegevoegd. Deze stichting is geen contractpartner van de gemeente, ontvangt inkomsten uit de exploitatie van het raamprostitutiebedrijf en er is geen toezicht op mogelijk.

De gemeente heeft ondertussen ook gesprekken gevoerd met andere ondernemers die interesse hebben het Nieuwe Zandpad te bouwen en ramen te verhuren aan exploitanten. Deze gesprekken worden nu geïntensiveerd en vindt een selectie plaats van partijen die het Nieuwe Zandpad willen bouwen onder de voorwaarden die in 2015 zijn bepaald. Als een bouwer wordt geselecteerd moet deze eerst door de Bibob. Vergeleken met een jaar geleden is er voor de investeerders meer zekerheid over het Nieuwe Zandpad aan de Einsteindreef. Zo is het bestemmingsplan vastgesteld en komen alle prostitutieramen op het Nieuwe Zandpad. Ook het inrichtingsplan is definitief en het bouwrijp maken van de grond voor de geplande eerste fase is zo goed als klaar.

 

 

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht