Ontwerp busbaan Dichterswijk vrij voor inspraak

Het college geeft het voorlopig ontwerp voor de busbaan Dichterswijk vrij voor inspraak. Reageren op het ontwerp en het bestemmingsplan voor de busbaan over de Van Zijstweg en M.A. Tellegenlaan kan van 21 december t/m 2 februari. Op donderdag 11 januari is een inloopbijeenkomst. De busbaan Dichterswijk completeert het netwerk van vrijliggende busbanen in Utrecht, dat in 2020 gereed moet zijn.

In juli heeft de raad de ontwerp-eisen voor de busbaan Dichterswijk vastgelegd. Dit is nu verder uitgewerkt in een voorlopig ontwerp. In dit voorlopig ontwerp zijn de kruispunten, het wegprofiel en de bushaltes preciezer ingetekend. Eerder was al bekend dat de busbaan in het midden van de weg komt te liggen met aan elke kant één rijstrook voor autoverkeer en een tweerichtingenfietspad. Aan de zuidkant komt een voetpad. Fietsers en voetgangers kunnen op meerdere plekken veilig oversteken. De maximumsnelheid is 30 km/uur voor auto én bus.

Uitstraling
Het fietspad krijgt rood asfalt, het voetpad bestaat uit betontegels, de rijbaan krijgt zwart asfalt en de busbaan roodgekleurd beton. De bermen tussen de rijbaan en het fietspad worden beplant met drie soorten lindebomen, verschillende grassoorten en vaste planten. Dit geeft de weg een prettige uitstraling én het remt de snelheid.

Onderdoorgang Nelson Mandelabrug
De Nelson Mandelabrug blijft behouden en wordt verbreed met aan beide kanten een fietspad. Fietsers en voetgangers die de kruising Kanaalweg – Dr. M.A. Tellegenlaan willen oversteken, kunnen dat straks ook via een onderdoorgang onder de brug door. Het ontwerp, de lichtinval en de materialen zorgen dat het een prettige onderdoorgang is. Ook tijdens deze ontwerpfase is overleg geweest met het bewonerscomité Van Zijstweg, met bedrijven en belangenorganisaties.

Reageren
Van 21 december tot en met 2 februari 2018 kunnen mensen reageren op het voorlopig ontwerp en het ontwerp bestemmingsplan. Het ligt ter inzage op het Stadskantoor en staat op www.utrecht.nl/busbaandichterswijk. Op 11 januari is er een inloopbijeenkomst in het Stadskantoor. Bezoekers kunnen dan het voorlopig ontwerp bekijken, een toelichting krijgen en een reactie geven. Na verwerking van de reacties wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Delen op FacebookDelen op Google PlusDelen op LinkedIn

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht