Ontwerp Voorstraat-Wittevrouwenstraat vrij voor consultatie

Het ontwerp voor de herinrichting van de Voorstraat en Wittevrouwenstraat is klaar. In samenspraak met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden is gezocht naar meer ruimte voor fietsers en voetgangers en een betere oversteekbaarheid. Met dit plan zal het leef- en winkelklimaat verbeteren. Reageren op het Integraal programma van Eisen (IPvE) en Functioneel Ontwerp (FO) kan van 11 december tot 28 januari.

Eind 2016 is de gemeente samen met de buurt gestart met de plannen voor de herinrichting van de Voorstraat en Wittevrouwenstraat. De straten zijn onderdeel van één van de drukste fietsroutes van de stad. De gezamenlijke ambitie is om meer ruimte te maken voor fietsers en voetgangers. Minder autoverkeer, waaronder vrachtwagens en bussen, moet het veiliger en prettiger maken om hier te lopen, fietsen en verblijven. Dit wordt onder andere bereikt door het doorgaand autoverkeer te verminderen. In dit ontwerp wordt de Wijde Begijnestraat eenrichtingverkeer en rijden de buslijnen 7 en 55 over de busbaan in de Nobelstraat.

Bredere stoep en meer ruimte voor de fiets
Belangrijk uitgangspunt in het ontwerp is dat de rijbaan smaller wordt en het aparte fietspad (stad uit) verdwijnt. Fietsers en auto’s delen de rijbaan, waarbij auto’s ‘te gast’ zijn. De trottoirs worden op de meeste plekken minimaal 2,5 meter breed. Veel bewoners en ondernemers spraken eerder hun voorkeur voor klinkers uit boven asfalt. Toch stelt het college van burgemeester en wethouders in dit plan rood asfalt voor, waarbij het verkeer op de Voorstraat en Wittevrouwenstraat voorrang heeft op de zijstraten. Het college kiest voor rood asfalt, omdat dit meer comfort biedt aan de fietser en omdat de straten deel uitmaken van een hoofdfietsroute. Deze zijn herkenbaar aan rood asfalt.

Er komt meer ruimte voor lopen, fietsparkeren, groen en verblijf door het aantal parkeerplaatsen te verminderen. Een deel van de parkeerplaatsen gaat naar de Wijde Begijnestraat. Andere plekken kunnen verdwijnen als vergunninghouders hun plek op straat inruilen voor een abonnement in een parkeergarage.  Het ontwerp voor de Voorstraat en Wittevrouwenstraat sluit aan bij de ambities in het mobiliteitsplan van de gemeente.

Reageren
Van 11 december tot 28 januari 2018 kunnen mensen reageren op dit ontwerp en het Integraal Programma van Eisen. Het ligt ter inzage op het Stadskantoor en staat op www.utrecht.nl/voorstraat-wittevrouwenstraat. Op maandag 18 december is er een inloopbijeenkomst. Bezoekers kunnen dan het ontwerp bekijken, een toelichting krijgen en een reactie geven. Na verwerking van de reacties neemt het college een besluit om het verder uit te laten werken.

 

 

Delen op FacebookDelen op Google PlusDelen op LinkedIn

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht