Ontwerpbestemmingsplan Holland Casino ter inzage

Het college heeft het ontwerpbestemmingsplan voor de nieuwbouw van Holland Casino aan de Winthontlaan 8-12 vrijgegeven voor inspraak. Het plan geeft de juridisch-planologische kaders aan waarbinnen de locatie kan worden ontwikkeld. Belanghebbenden kunnen tussen 3 november en 14 december het plan inzien en hierop reageren. Gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan is het ontwerp van de omgevingsvergunning gepubliceerd.

Bij de zoektocht naar een definitieve locatie in Utrecht is Holland Casino uitgekomen in de Merwedekanaalzone. Aan de Winthontlaan, naast het Van der Valkhotel en de A12, wil Onis Vastgoed een nieuw pand voor het casino bouwen. Aan de kant van het kanaal komt daarnaast horeca met een terras, die los van het casino te bezoeken is. In het gebouw, dat als één architectonisch geheel ontworpen is, komt ook een parkeergarage met zo’n 600 plaatsen. Met zo’n 400 werknemers levert Holland Casino een belangrijke bijdrage aan de Utrechtse economie.

Merwedekanaalzone
Het ontwerpbestemmingsplan bouwt voort op het eerder vastgestelde startdocument en de bouwenvelop met randvoorwaarden. Aandachtspunten zijn onder meer duurzaamheid, bereikbaarheid en de betekenis van het casino voor de verdere ambities voor de Merwedekanaalzone. Op basis van de reacties stuurt het college begin 2018 een definitief bestemmingsplan ter vaststelling naar de gemeenteraad. Het ontwerpbestemmingsplan is vanaf 3 november te zien op het Stadskantoor en op www.utrecht.nl/bestemmingsplannen.

Delen op FacebookDelen op Google PlusDelen op LinkedIn

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht