Pact van Ruigenhoek voor Nieuwe Hollandse Waterlinie

Namens de gemeente Utrecht ondertekent wethouder Kees Geldof (Groen, Erfgoed en Monumenten) vandaag op het Fort Ruigenhoek in Groenekan het Pact van Ruigenhoek. In dit pact staat onder meer beschreven hoe de Nieuwe Hollandse Waterlinie beter toegankelijk te maken is voor publiek, maar ook hoe het gebied een rol kan vervullen voor natuurbeheer, waterberging en klimaatadaptatie. De Nieuwe Hollandse Waterlinie geldt als het grootste Rijksmonument van ons land en staat op de voorlopige lijst van UNESCO Werelderfgoed.

"We zetten ons in om de uitzonderlijke universele waarde van de Nieuwe Hollandse Waterlinie te beschermen, verder te ontwikkelen en uit te dragen," zegt Geldof. "Mocht de waterlinie worden toegevoegd aan de UNESCO Werelderfgoedlijst, dan moet het gebied zichtbaar, beleefbaar en toegankelijk zijn voor publiek." Naast de gemeente Utrecht wordt het Pact ook ondertekend door acht andere Utrechtse gemeenten, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek en de provincie Utrecht.

Nieuwe Hollandse Waterlinie
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een verdedigingslinie in Midden-Nederland die is aangelegd tussen 1815 en 1940 en loopt van Muiden tot aan de Biesbosch. De Linie bestaat uit vijftig forten en zes vestingsteden en wordt verbonden door ruim duizend militaire en waterbouwkundige objecten. Landelijk wordt samengewerkt aan een UNESCO Werelderfgoedstatus voor de waterlinie en een verbinding met de Stelling van Amsterdam.

In het Pact van Ruigenhoek zijn de ambities van de samenwerkende partijen beschreven voor de komende vijf jaar. Jaarlijks wordt een Regionaal Actieprogramma opgesteld waarin staat aangegeven welke kansrijke initiatieven de ondertekenaars samen met maatschappelijke partners gaan ontplooien. De partijen stellen zich ten doel om onder meer het bijzondere verhaal van de waterlinie uit te dragen bij het publiek (zowel nationaal, als internationaal), waterelementen in het landschap zichtbaar te maken en het linielandschap toegankelijker te maken met bijvoorbeeld wandel- en fietsroutes.

Delen op FacebookDelen op Google PlusDelen op LinkedIn

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht