Plan Westelijke Stadsboulevard zet leefbaarheid voorop

De wegen tussen de Marnixbrug en het 24 Oktoberplein worden een stadsboulevard waar leefbaarheid, gezondheid en betere oversteekbaarheid voorop staan. Maatregelen zijn noodzakelijk omdat het aantal auto’s op de Westelijke Stadsboulevard anders met 25 procent zou groeien tot 2025. Dat is meer dan deze wegen aankunnen. Herinrichting, mobiliteitsmanagement en dynamisch verkeersmanagement op de Westelijke Stadsboulevard moeten zorgen voor goede bereikbaarheid van de wijken en een prettige omgeving voor bewoners en passanten. Het college legt het plan voor de Westelijke Stadsboulevard ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

De aanpak van deze stadsboulevard is één van de manieren om te werken aan een gezonde, aantrekkelijke en bereikbare stad. Het is een concrete uitwerking van het vorig jaar vastgestelde mobiliteitsplan Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen.

Herinrichting, mobiliteitsmanagement en dynamisch verkeersmanagement
Het plan voor de Westelijke Stadsboulevard bestaat uit drie componenten. De herinrichting biedt meer ruimte voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer en is gericht op prettiger verblijf. Onder andere door een grotere middenberm tussen de rijbanen waardoor er een veilige wachtruimte ontstaat en door meer groen. Voor bestemmingsverkeer blijven de wijken per auto goed bereikbaar, terwijl doorgaand autoverkeer wordt gestimuleerd via de ring te rijden.

Mobiliteitsmanagement stimuleert het gebruik van andere routes, andere tijdstippen en andere vervoersmiddelen. Weggebruikers maken daarin zelf de keuze. Bij het maken van een gerichte aanpak maakt Utrecht gebruik van kennis en ervaring uit andere grote steden. Dynamisch verkeersmanagement, bestaand uit intelligente en communicerende verkeerslichten, moet lange wachtrijen voorkomen in straten waar mensen wonen en verblijven.

Twee varianten Majellaknoop
In het ontwerp van de gemeente krijgt ook de Thomas à Kempisweg de inrichting van een stadsboulevard. Bewoners van de Thomas à Kempisweg hebben hiervoor een alternatief plan gemaakt onder de naam Fris Alternatief. Hierin wordt al het verkeer langs de westkant van het Thomas à Kempisplantsoen geleid, terwijl de Thomas à Kempisweg zelf vervalt als route voor het gemotoriseerd verkeer. Het college is onder de indruk van het plan, maar geeft de voorkeur aan het eerdere plan omdat de lusten en lasten hier gelijkmatiger worden verdeeld.

In de consultatie in het voorjaar van 2017 zijn ruim 300 reacties binnengekomen. Ze zijn van antwoord voorzien in een reactienota die deel uitmaakt van de besluitvorming. Verschillende suggesties en opmerkingen hebben geleid tot aanpassing van het ontwerp. Zo is aandacht voor snelheidsremmende maatregelen, meer oversteekmogelijkheden voor voetgangers en betere bereikbaarheid van de tankstations en Douwe Egberts. Bekijk ook het volledige ontwerp.

Delen op FacebookDelen op Google PlusDelen op LinkedIn

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht