Reactie gemeente Utrecht op onderzoek Pompe Instituut

Het Pompe Instituut heeft vanmiddag de resultaten gepresenteerd van haar onderzoek naar de effecten van de sluiting van de prostitutieramen op het leven van de sekswerkers. De onderzoeker heeft gesproken met 30 van de ruim 300 sekswerkers die werkzaam waren op het Zandpad in Utrecht.

De gemeente Utrecht heeft veel waardering voor alle onderzoeken en analyses die helpen bij het vormgeven van de zone van raamprostitutie aan het Nieuwe Zandpad. Wij zullen het rapport zorgvuldig bestuderen.

Los daarvan moet de gemeente ervoor zorgen dat sekswerkers veilig en zonder dwang kunnen werken. Daarom is in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een vergunningstelsel opgenomen; een set waarborgen voor het runnen van een prostitutiebedrijf, ter bescherming van de sekswerkers.

In de raamprostitutie spelen de exploitanten van prostitutiebedrijven een cruciale rol. Zij hebben op grond van hun vergunning de verplichting om een bijdrage te leveren aan het tegengaan van mensenhandel en het scheppen van een veilige werkomgeving voor de sekswerkers (en tegelijkertijd een positieve uitstraling rond hun bedrijf). Sekswerkers, bezoekers en omwonenden verwachten dat ook van een bedrijf dat werkt in een vergunde sector. Voor de gemeente staat vast dat de exploitanten niet aan deze voorwaarden voldeden.

Uit bestuurlijke rapportages blijkt zonder meer dat er bij de exploitanten sprake was van misstanden. Rechters hebben op diverse momenten uitgesproken dat de vergunningen terecht zijn ingetrokken.

Van de overheid kan niet anders worden verlangd dan dat zij ingrijpt als blijkt dat een vergunning wordt afgegeven aan een bedrijf waar misstanden zijn. De gemeente betreurt het dat alle vrouwen die zelfstandig op het zandpad werkten als gevolg van de sluiting hun werk kwijt raakten, omdat de exploitanten niet zorgden voor goed toezicht en beheer. Niet ingrijpen had betekend dat de gemeente oogluikend mensenhandel toestaat in een legale, vergunde sector.

Utrecht blijft zich inzetten een plek te bieden voor de werkzaamheden van sekswerkers in de raamprostitutie. Een plek waar sekswerkers veilig, zelfstandig en in vrijheid kunnen werken. Goed ondernemerschap binnen de vergunningsvoorwaarden eisen we ook van investeerders en exploitanten.  Als gemeente doen we er alles aan om het Nieuwe Zandpad mogelijk te maken.

Delen op FacebookDelen op Google PlusDelen op LinkedIn

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht