Snelheidsverlaging en stiller wegdek tegen geluidhinder

Ruim 50.000 inwoners van Utrecht hebben te maken met geluidhinder, zo blijkt uit berekeningen van de gemeente. Zo'n 8600 bewoners hebben ook 's nachts last van geluidhinder. Verkeerslawaai vormt de belangrijkste bron van ergernis in Utrecht. In het onderzoek is gericht op geluid door verkeer, spoor en industrie in de stad.

De gemeente heeft geluid boven 55 decibel van verkeer, spoor en industrie op meer dan een miljoen punten met berekeningen in kaart gebracht. Het geluidsniveau van 55 decibel volgt uit de EU Richtlijn Omgevingslawaai. Het onderzoek wijst uit dat 61 procent van de Utrechters woont op een plek met meer dan 55 decibel. Uit onderzoek blijkt dat één op de zes mensen hier ook daadwerkelijk hinder van ondervindt. Dit zijn 57.800 van de circa 339.000 inwoners van de stad. "Het is een verbetering ten opzichte van 2011 maar nog steeds een aanzienlijk deel van de bevolking", zegt wethouder Lot van Hooijdonk (duurzaamheid). "De impact van geluidhinder is groot. Het heeft effect op de gezondheid van mensen en de leefbaarheid van de stad. We onderzoeken welke maatregelen nog meer mogelijk zijn om de situatie verder te verbeteren."

Verkeer, spoor en industrie
De meeste geluidshinder wordt veroorzaakt door drukke doorgaande wegen in de stad. Hier is het plaatsen van geluidschermen niet mogelijk. Smalle woonstraten, bestraat met klinkers, dragen ook bij aan de totale hoeveelheid geluidshinder in de stad. De berekeningen laten zien dat maatregelen in de stad, zoals snelheidsverlaging en een stiller wegdek, een positief effect hebben gehad op de lawaaiigste plekken in Utrecht.

Het verkeer op de snelwegen, Waterlinieweg en Noordelijke Ringweg Utrecht produceert veel geluid. Geluidschermen langs deze wegen, maar ook langs spoorwegen, kunnen veel van dat geluid tegenhouden. De stalen spoorbruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal veroorzaken nog steeds veel lawaai. Het Rijk bereidt momenteel extra geluidsmaatregelen voor langs het spoor en snelwegen. Industrielawaai blijft vrijwel overal binnen de perken.

Gegevens zijn basis voor Actieplan Geluid
De gegevens uit het geluidsonderzoek vormen de basis voor het Actieplan Geluid, dat in de loop van 2018 gereed is. Het actieplan, waarin ook maatregelen die effect hebben op geluid uit andere beleidsplannen worden meegenomen, richt zich op de aanpak van de overlast van gemeentelijke wegen, zoals bijvoorbeeld door het aanleggen van stiller wegdek.

Kijk voor meer informatie op www.utrecht.nl/geluid

Delen op FacebookDelen op Google PlusDelen op LinkedIn

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht