Start aanleg fietsstraat Leidseweg

Eind augustus 2015 starten de werkzaamheden om de Leidseweg in te richten als fietsstraat. De Leidseweg loopt tussen Leidsche Rijn en de Binnenstad en is één van de Utrechtse hoofdfietsroutes die wordt verbeterd.

De fietsstraat Leidseweg is naar verwachting begin 2016 gereed. Gedurende de periode van werkzaamheden geven borden een omleidingsroute aan voor de doorgaande fietsers.

Aanleiding
Verbetering van het fietscomfort is de doelstelling van de nieuwe inrichting van de Leidseweg. Er komen asfaltrijstroken voor de fietsers, en de fietser krijgt voorrang ten opzichte van het kruisend verkeer. Op een fietsstraat is de fietser hoofdgebruiker en de auto te gast. Met de herinrichting van de Leidseweg wil de gemeente het gebruik van de fiets, en van fietsverkeer op deze hoofdfietsroute tussen binnenstad en Leidsche Rijn stimuleren.

Belangenafweging
Na zorgvuldige afweging van de belangen van fietsers en omwonenden heeft het college maart 2015 het definitieve ontwerp voor fietsstraat Leidseweg vastgesteld.

Meer informatie vindt u op www.utrecht.nl/fiets

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht