Start ‘Extr@’: buurtgerichte specialistische jeugdhulp in Leidsche Rijn en Zuilen

In Zuilen en Leidsche Rijn zijn twee teams gestart die buurtgerichte specialistische jeugdhulp bieden: ‘Extr@ Zuilen’ en ‘Extr@ Leidsche Rijn’. De Utrechtse partners in de zorg voor jeugd werken hierin aan het verder verbeteren van de zorg voor jeugd en gezinnen: zorg dichterbij, op maat en vanuit de werkwijze ‘één gezin één plan’. Wethouder Jeugd Victor Everhardt: “Hiermee zetten we samen een volgende stap in het verder vernieuwen van de zorg voor kinderen en jongeren in Utrecht”.

 

De professionals van Extr@ Utrecht bieden kinderen, jongeren en hun ouders hulp die aanvullend is op de basiszorg van huisartsen en buurtteams. Bijvoorbeeld gezinstherapie en hulp bij complexe echtscheidingen. Maar ook diagnostiek en behandeling bij angst, autisme, ADHD en trauma.  Deze specialisten worden ingeschakeld door de huis- of jeugdarts, het buurtteam of SAVE (Samen Veilig Midden-Nederland) wanneer een kind meer of andere zorg nodig heeft dan zij kunnen bieden.

Werkwijze en visie
De professionals die gaan werken in de buurt zijn jeugdhulpspecialisten zoals GZ-psychologen, psychotherapeuten, kinder-en jeugdpsychiaters, orthopedagogen en systeemtherapeuten. Zij zijn afkomstig van tien jeugdhulpinstellingen en drie vrijgevestigde specialisten waar de gemeente een overeenkomst mee heeft . Een belangrijk uitgangspunt in de manier van werken is: doen wat nodig is in de wijk, regie bij cliënt en het uitgaan van krachten en mogelijkheden. Doordat de professionals werken vanuit de buurt is er een intensievere samenwerking mogelijk met de huisarts, het buurtteam, school, sportclub, familie en vrienden in de wijk. Hierdoor krijgen kinderen, jongeren en ouders beter afgestemde zorg op maat. Het buurtteam hoeft bijvoorbeeld bij de vraag aan specialistische zorg niet door te verwijzen, maar kan een professional van Extr@ Utrecht betrekken. Hierdoor wordt er nog beter samengewerkt samen met en om het gezin vanuit de gedachte ‘één gezin, één plan’.

Verder vernieuwen
Het buurtgericht organiseren van specialistische jeugdhulp is een volgende stap in de transformatie van de zorg voor jeugd. Buurtteams Jeugd en Gezin (Lokalis), huis- en jeugdartsen, specialistische jeugdhulpaanbieders en de gemeente Utrecht werken intensief samen om deze doorontwikkeling vorm te geven. De teams zijn tenminste anderhalf jaar actief en lopen uiterlijk tot januari 2020 door. Waarbij altijd wordt gezorgd voor continuïteit van de zorgverlening. De jeugdhulpaanbieders, gemeente en samenwerkingspartners evalueren de ervaringen die zij hiermee opdoen. Deze ervaringen worden gebruikt als input voor hoe de specialistische jeugdhulp in de toekomst wordt georganiseerd binnen de hele gemeente Utrecht.

Delen op FacebookDelen op Google PlusDelen op LinkedIn

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht