Super gewone mensen gezocht in Utrecht

In Nederland wonen ongeveer 19.000 kinderen voor korte of langere tijd in een pleeggezin. Hun ouders kunnen (tijdelijk) niet voor ze zorgen. Vaak vanwege complexe problemen. Omdat er een tekort is aan pleeggezinnen in de stad Utrecht en omgeving start de gemeente in samenwerking met pleegzorgorganisaties De Rading, Timon en Youké een wervingscampagne. Daarin gaan zij op zoek naar ‘super gewone mensen’. Op dinsdag 28 november is er voor geïnteresseerden een vrijblijvende informatieavond in de stad.

Pleegzorg is de normaalste zaak van de wereld vinden pleegouders
In de afgelopen 10 jaar is het aantal pleegkinderen met 70% gestegen. Om voor die kinderen een (tijdelijk) thuis te vinden, zijn meer pleegouders nodig die een bekend kind in huis nemen (netwerkpleegzorg), een onbekend kind opvangen (bestandspleegzorg) of biologische ouders gedeeltelijk ondersteunen (deeltijdpleegzorg).

Op www.supergewonemensengezocht.nl vindt u ervaringsverhalen van oud-pleegkinderen, pleegouders en ouders. Onder meer het verhaal van Marlou. Zij was vanaf haar 30e pleegmoeder voor een 16-jarige jongen. Om de week was hij een weekend bij haar en die dagen waren eigenlijk verrassend normaal. Marlou: “Je hoeft echt niet elke week naar Duinrell. Gewoon samen boodschappen doen is al genoeg.”

Bent u of kent u de gewone m/v die een pleegkind wil opvangen?
Dat pleegouderschap alleen is weggelegd voor ‘opvoedingsexperts’, is een misverstand. Bij pleegzorg gaat het er vooral om dat u uw huis en hart openstelt voor een kwetsbaar kind, zodat het tijdelijk kan meedraaien of kan opgroeien in uw gezin.  Wethouder Victor Everhardt (Jeugdzorg): “Als gemeente juichen we deze vorm van zorg heel erg toe. Het is voor kinderen en jongeren ontzettend belangrijk dat zij in een gezin kunnen opgroeien als het thuis niet gaat’.

Meer weten? Meld u aan voor de informatieavond van 28 november!
Om te zorgen dat iedereen die mogelijk overweegt om pleegouder te worden al zijn vragen kan stellen,  organiseert de gemeente Utrecht- samen met de al genoemde pleegzorgorganisaties - een vrijblijvende informatiebijeenkomst. Het programma bestaat uit een korte presentatie over pleegzorg en een verhaal van een ervaren pleegouder. Ook is er de mogelijkheid om vragen te stellen aan pleegzorgprofessionals en pleegouders.

De informatieavond vind plaats op 28 november van 19.30 uur tot 21.30 uur in The Colour Kitchen, Prinses Christinalaan 1 te Utrecht. U kunt zich tot uiterlijk 24 november via de website www.utrecht.nl/pleegzorg aanmelden. U bent van harte welkom!

Delen op FacebookDelen op Google PlusDelen op LinkedIn

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht