Toekomstvisie Utrecht Centrum: a Healty Urban Boost

Utrecht Centrum wordt een toonbeeld van duurzame en gezonde verstedelijking: minder en langzaam verkeer, klimaat- en energieneutrale bouw, kundig waterbeheer en vergroening zorgen straks voor een prettige verblijfsplek en biedt ruimte voor nieuwe vormen van werken, wonen, winkelen en uitgaan. De gemeente wil met deze herontwikkeling van de westkant van het Utrechtse stadshart een flinke sprong voorwaarts maken. Dat staat in de Toekomstvisie Utrecht Centrum waarmee het college de aftrap geeft voor de tweede ontwikkelfase voor het Stationsgebied.

Het nieuwe centrum moet straks alle eerdere (deel)ontwikkelingen in het Stationsgebied met elkaar verbinden en samen met de historische binnenstad een geheel vormen. De toekomstvisie vormt het kader om dit te realiseren. Deze visie is samengesteld op basis van gesprekken met de stad in 2014, de ambities van dit college op het gebied van een gezonde toekomst voor de stad en de wetenschap hoe mensen straks in steden leven en werken.

“De stad krijgt een healthy urban boost. We gaan nu grote stappen maken voor een gezonde toekomst”, vertelt Victor Everhardt, wethouder Stationsgebied: “Utrecht heeft een prachtige historische binnenstad. Een plek waar al meer dan tweeduizend jaar geleefd en gewerkt wordt. Zoals het referendum indertijd ons al de opdracht gaf, herstellen we de verbinding daarmee. En maken we ruimte voor vernieuwing, want de stad groeit verder. Daarom kiezen we voor duurzame stedelijke vernieuwing en zetten daarmee Utrecht internationaal op de kaart. We geven het centrum een rol van betekenis voor de stad, de regio en daarbuiten.”

Poort naar de stad
De toekomstvisie voor Utrecht Centrum laat aan de westkant een ruim en aantrekkelijk gebied zien, omgeven door groen en water. Langzaam verkeer krijgt hier prioriteit. Hiervoor wordt de ‘toegangspoort’ richting het stadscentrum verschoven, van het Westplein naar de overkant van het Merwedekanaal. Daar, aan de rand van het nieuwe vergrote centrum, komen parkeervoorzieningen, met aansluiting op een 30km weg richting het station en de historische binnenstad stad. Ook komen er aantrekkelijke verbindingen voor voetgangers en fietsers over land en een route via het water. Omdat het de verwachting is dat het autogebruik de komende jaren steeds verder afneemt, wordt het Westplein stapsgewijs ingericht als een autoluw gebied, met een stadsstraat en aantrekkelijke pleinfuncties.

Smart Sustainable District
Dat de toekomst zoals die wordt geschetst binnen handbereik ligt, blijkt uit de selectie van Utrecht Centrum als ‘icoon voor duurzame herontwikkeling’ door het Europese Climate-KIC programma ‘Smart Sustainable Districts’. Behalve Utrecht is ook het Queen Elisabeth Olympic Park in Londen als eerste geselecteerd, Berlijn en Kopenhagen volgen. Onder leiding van het Utrecht Sustainability Institute (USI) gaan verschillende kennisinstellingen uit Europa de duurzame herontwikkelingsambities van de gemeente Utrecht en haar partners, zoals de Jaarbeurs, verder uitwerken.

Stap voor stap
De Toekomstvisie Utrecht Centrum zoals die nu door het college is voorgelegd, is het kader voor de tweede ontwikkelfase. Deze wordt vastgesteld in de structuurvisie 2015-2040. In de structuurvisie wordt verder ingevuld hoe de ‘healthy urban boost’ vorm krijgt. Dit gebeurt stap voor stap en per deelgebied met bedrijven, grond- en vastgoedeigenaren, inwoners, investeerders, kenniscentra en (belangen)organisaties. Samen worden slimme oplossingen bedacht, met de juiste balans tussen economische ontwikkeling, bereikbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. Tot de zomer van 2015 staan drie raadsinformatieavonden gepland. Op onderdelen vindt co-creatie in workshops plaats, zoals het intekenen van een 2x1 rijbaan, vastgoed en stadsweg op het Westplein. De besluitvorming voor de structuurvisie in het college en de raad staat gepland voor begin 2016.

Delen op FacebookDelen op Google PlusDelen op LinkedIn

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht