Utrecht doet mee aan Europees Erfgoedjaar

De Europese Commissie heeft 2018 uitgeroepen tot het Europees Jaar voor het Cultureel Erfgoed. Met verschillende activiteiten sluit Utrecht aan bij het landelijk thema ‘Europa verbindt, Europa inspireert’. Het college van burgemeester en wethouders informeerde vandaag de gemeenteraad over de plannen.

“Utrecht kent een grote verscheidenheid aan erfgoed, variërend van kerkgebouwen, verdedigingslinies tot iconen als Sint Maarten,” aldus wethouder Kees Geldof (Erfgoed en Monumenten). “Veel organisaties en vrijwilligers dragen dit uit door in dit bijzondere jaar het Utrechts erfgoed voor een breed publiek in de schijnwerpers te plaatsen.” De gemeente roept instellingen op zo veel mogelijk aan te haken bij het themajaar.

Erfgoed linkt geschiedenis met toekomst
De Europese Commissie heeft het themajaar de slogan ‘Our heritage: where the past meets the future’ meegegeven. Het doel is om aandacht te besteden aan cultureel erfgoed als essentieel onderdeel van de Europese identiteit. Door erfgoed te duiden en interpreteren, begrijpen we niet alleen onze geschiedenis, maar levert het ook een bijdrage aan het Europa van de toekomst, is de gedachte. Op nationaal niveau is het thema vertaald naar ‘Europa verbindt, Europa inspireert’. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) coördineert de activiteiten in Nederland. Het Europees jaar biedt Utrecht de kans om het rijke erfgoed nationaal en internationaal onder de aandacht te brengen, in Europees perspectief te plaatsen en te verbinden met relevante maatschappelijke ontwikkelingen.

Maandthema’s en activiteiten
De verscheidenheid van cultureel erfgoed komt naar voren in twaalf maandthema’s. Voorts doen de grote landelijke evenementen mee met het Europees jaar: Open Monumentendag, Nationale Museumweek, Maand van de Geschiedenis en de Nationale Archeologiedagen.

Inmiddels liggen diverse activiteiten vast en worden andere nog uitgewerkt. Zo zullen grote, jaarlijkse evenementen, zoals de Open Monumentendag, in het teken staan van het Europees Erfgoedjaar. Elke maand heeft een deelthema meegekregen. In Utrecht worden zo veel mogelijk elke maand verschillende activiteiten georganiseerd die in relatie staan tot deze maandthema’s.

Een groot aantal activiteiten haakt aan bij projecten in de stad, provincie en (landelijke) thema’s. Zo is er aandacht voor Europese routes door Utrecht (de Europese St. Maartensroute en Route Napoleon). Daarnaast zijn er inhoudelijke bijeenkomsten over het Utrechtse erfgoed.

Op de site https://erfgoed.utrecht.nl verschijnt binnenkort meer informatie over de activiteiten in Utrecht die in het kader van het Europees Erfgoedjaar worde georganiseerd.

Delen op FacebookDelen op Google PlusDelen op LinkedIn

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht