Utrecht presenteert roetkaarten 2013 en 2020

Catharijnesingel, Smakkelaarsveld, Vredenburg, Nobelstraat, Oudenoord: de grootste concentraties EC (elementaire koolstof) in Utrecht zijn in 2013 berekend langs drukke doorgaande wegen en met name langs routes met veel busverkeer. Niet verwonderlijk want in steden draagt lokaal verkeer voor circa 50 % bij aan de roetuitstoot. In 2020 geeft de roetkaart een fikse daling van de roetwaarden te zien. Die zijn vooral het gevolg van strengere milieu eisen die aan het Europese wagenpark worden gesteld.

Dit college werkt aan een gezonde toekomst voor de stad. Het college vindt een snelle(re) afname van de roetuitstoot in de stad gewenst omdat er geen ‘veilige’ roetconcentraties bestaan waarbij géén gezondheidsschade optreedt. De ingebruikname van Euro VI bussen in het openbaar vervoer en de voor 2015 geplande milieuzone voor diesels van voor 2001 dragen aan die beoogde vermindering bij. Dat geldt ook op termijn voor maatregelen die het doorgaand verkeer stimuleren om gebruik te maken van de snelwegring en binnenstedelijke verbindingswegen.  Omdat verbetering van luchtkwaliteit een speerpunt van beleid is, blijft de gemeente nadenken over aanvullende maatregelen om luchtverontreiniging verder terug te dringen.

Met de roetkaarten 2013 en 2015 komt wethouder Lot van Hooijdonk (Verkeer) de toezegging na aan de gemeenteraad om de blootstelling aan roet binnen de stad in beeld te brengen. De roetkaart voor 2015 volgt in januari tegelijk met de Monitoringsrapportage Luchtkwaliteit 2014. Samen maken zij inzichtelijk wat de effecten zijn van het gemeentelijk programma Gezonde Lucht.

Delen op FacebookDelen op Google PlusDelen op LinkedIn

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht