Utrecht versterkt inzet op dialoog en verbinding in de stad

Met twee actieplannen versterkt Utrecht de inzet op verbinding en dialoog tussen diverse groepen in de stad. Wethouder Margriet Jongerius: ‘Iedereen moet mee kunnen doen in Utrecht.’ Inzet is enerzijds het tegengaan van discriminatie, segregatie en radicalisering en anderzijds de verbinding en dialoog tussen inwoners met een diverse achtergrond.

In de twee actieplannen ‘Utrecht zijn we samen’ en ‘De Utrechtse Regenboogagenda’ staan de samenwerking met partijen in de stad en de concrete acties benoemd.

Utrecht zijn we samen: preventie door verbinding
’Utrecht zijn we samen’ is de naam van het actieplan aanpak radicalisering. Aanleiding is de maatschappelijke actualiteit en het veranderde maatschappelijk klimaat. Het voorkomen van radicalisering vraagt om een samenleving waarin (groepen) burgers zich met elkaar verbonden voelen. De gemeente en partners in de stad zetten hier op in met een brede aanpak met aandacht voor preventie in de vorm van verbinding en dialoog en aandacht voor signalering (bijvoorbeeld het identificeren en uitschakelen van ronselen) en het inzetten van hulpverlening waar nodig. Doel is zo de voedingsbodem voor radicalisering te verkleinen en segregatie tussen bevolkingsgroepen te voorkomen. Acties zijn gericht op wederzijdse acceptatie en integratie, sterke netwerken, opvoedondersteuning en training voor professionals voor signalering. Ook op het voorkomen van discriminatie op de arbeidsmarkt en het stimuleren van de aansluiting tussen scholen en stage- of werkplekken.

De Utrechtse Regenboogagenda: zichtbaarheid en veiligheid
Met het actieplan “De Utrechtse Regenboogagenda”  blijft Utrecht de komende jaren inzetten op het vergroten van de acceptatie, de zichtbaarheid en de veiligheid van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT). De agenda is samen met ruim zeventig roze organisaties gemaakt en wordt uitgevoerd door vele instellingen /organisaties in de stad. Daarmee is deze agenda van en voor de stad. Het gaat hierbij om het bespreekbaar maken van seksuele- en genderdiversiteit, het creëren van veiligheid voor LHBT’s en het bestrijden van discriminatie en geweld. Voor de periode 2015-2018 zet Utrecht haar beleid voort met extra inzet op jongeren, ouderen, zorg en welzijn, veiligheid, zichtbaarheid en sport. Nieuw is de aandacht voor transgenders.

Delen op FacebookDelen op Google PlusDelen op LinkedIn

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht