Utrecht wil door met experiment 'Weten wat werkt'

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor de verordening over de participatiewet aan te passen, zodat die aan de wettelijke eisen voldoet. De aanpassing heeft geen gevolgen voor bijstandsgerechtigden. Het Utrechtse bijstandsbeleid blijft ongewijzigd. Het gaat om een technische aanpassing die de weg vrijmaakt om met het experiment 'Weten wat werkt' te kunnen starten. De aanpassing was een voorwaarde van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om het experiment te kunnen uitvoeren. Met het experiment wil wethouder Victor Everhardt onderzoeken wat het effect is als mensen in de bijstand minder regels krijgen opgelegd en meer zelf de regie krijgen bij het zoeken naar werk.

Gemeenten zijn verplicht om in een verordening kaders vast te leggen voor de bevoegdheid om bijstandsgerechtigden verplicht een tegenprestatie te laten leveren in ruil voor de uitkering. Het college heeft wel altijd een keuze om wel of niet gebruik te maken van deze bevoegdheid. Het voorstel aan de gemeenteraad is om de kaders zo aan te passen dat ze voldoen aan de wet. Tegelijkertijd houdt Utrecht vast aan het huidige beleid om geen verplichte tegenprestatie op te leggen aan bijstandsgerechtigden. Utrecht staat op het standpunt dat maatschappelijke werkzaamheden van bijstandsgerechtigden alleen op vrijwillige basis moeten worden uitgevoerd, zoals ook eerder is afgesproken in het coalitieakkoord. Voor bijstandsgerechtigden verandert er dus niets. Als het college in de toekomst dit beleid zou willen aanpassen, legt ze dit eerst voor aan de gemeenteraad.

Als de gemeenteraad instemt met de aanpassing van de verordening, zal direct daarna worden gestart met de voorbereidingen van het experiment. Naar verwachting kan het experiment dan in het voorjaar van 2018 starten.

Delen op FacebookDelen op Google PlusDelen op LinkedIn

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht