Utrecht wint verkiezing slimste binnenstad

Utrecht heeft de verkiezing tot slimste binnenstad van Smartdatacity gewonnen. De jury koos voor Utrecht, omdat de stad samen met bewoners, ondernemers en kennisinstellingen op creatieve wijze investeert in de stad van de toekomst. Door innovatieve oplossingen in te zetten bij het gebruik van de beperkte ruimte, door schone alternatieven voor fossiele energie te stimuleren en door te experimenteren met gebruik van open data en ander technologische oplossingen.

Wethouder Kreijkamp is trots op de uitverkiezing: “Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland met een hoogopgeleide jonge bevolking en sterke concurrentiepositie. Onze grootste uitdaging is het slim managen van onze groei en tegelijkertijd te zorgen dat de stad gezond en groen blijft, zodat het aantrekkelijk blijft om in Utrecht te wonen en te werken. We experimenteren in de stad met innovatieve en creatieve ideeën en deze verkiezing bewijst dat we in Utrecht op een slimme manier bouwen aan de stad van de toekomst.”

Utrecht focust op slim, groen, innovatief en gezond. Slim door gebruik van de nieuwste technologieën en meetsystemen voor open data om de groei te managen. Zoals de P-route fiets, een digitaal fiets parkeergeleidingssysteem dat  dynamische informatie over beschikbare stallingsruimte voor fietsers geeft. Ook is in de stad op diverse plekken open wifi mogelijk gemaakt.

Bij Groen en gezond ligt de focus op energie en mobiliteit. De stad heeft een omvangrijk energieprogramma om over te schakelen op schone energie. De gemeente werkt daarbij nauw samen met initiatiefnemers uit de stad. Ook wordt ingezet op een sterke stijging van het aantal elektrische auto’s en op de bouw van duurzame nul op de meter woningen.

Utrecht geeft voorrang aan voetganger en fietser. De stad bouwt de grootste fietsenstalling ter wereld en investeert in een sterk fietsnet met hoofdfietsroutes dwars door de stad. Daarnaast stimuleert de gemeente nieuwe vormen van elektrisch schoon vervoer en wordt de aansluiting tussen regionaal vervoer en de overstap naar de stad verbeterd.

Uitgangspunt bij alles is Innovatief & Connected. De mens staat centraal, iedereen doet mee. De gemeente werkt samen met verschillende stakeholders, bedrijven, business partners, kennisinstellingen en bewoners in de stad aan de toekomst van Utrecht. Innovatieve oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd en in de toekomst moeten in de steden gevonden worden en daarom wil Utrecht ook allianties met het rijk sluiten, onder meer voor experimenteerruimte en nieuwe wet- en regelgeving.

Delen op FacebookDelen op Google PlusDelen op LinkedIn

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht