Utrechts beleid voor middenhuurwoningen online

De actualisatie van het Actieplan Middenhuur staat online. De gemeenteraad stelde de aanpassing van het actieplan begin deze maand vast. Sinds 2014 zet Utrecht met een Actieplan Middenhuur actief in op verhoging van het aantal woningen in het middensegment.

Utrecht kent een tekort aan woningen voor middeninkomens. Deze huishoudens komen vaak niet in aanmerking voor sociale huur, terwijl koopwoningen te duur zijn. In de huidige overspannen woningmarkt neemt de vraag naar betaalbare huurwoningen steeds verder toe, terwijl de prijzen steeds verder stijgen.

Betere prijskwaliteitsverhouding
De gemeente Utrecht wil middenhuurwoningen aantrekkelijk houden voor huishoudens met een middeninkomen. Daarom is het nodig dat er bij middenhuurwoningen een goede verhouding bestaat tussen prijs en kwaliteit en dat deze voor langere tijd wordt geborgd. Na overleg met marktpartijen, woningcorporaties, huurdersorganisaties en deskundigen heeft de raad op 7 december de uitgangspunten vastgesteld die de gemeente in het vervolg zal hanteren bij de realisatie van middenhuur.

Nieuw beleid
Bij middenhuur gaat het om woningen met een huurprijs tussen de 710 euro en 950 euro per maand. In het nieuwe beleid staat dat deze woningen bij een bepaalde huurprijs moeten voldoen aan een minimale grootte. Om woningen voor langere tijd voor middeninkomens beschikbaar te houden, mag de huurprijs niet sneller stijgen dan de inflatie plus één procent en dienen de woningen tenminste twintig jaar in het middenhuursegment te blijven. Het college kan besluiten bij specifieke projecten af te wijken van deze uitgangspunten indien dat nodig of gewenst is voor de kwaliteit en de economische haalbaarheid.

Om de woningen ten goede te laten komen van de doelgroep mag de inkomenseis aan toekomstige huurders niet meer bedragen dan vier keer de jaarlijkse huur. Ook dient een substantieel deel van de middenhuurwoningen bij voorrang aan doorstromers uit de sociale huur te worden toegewezen. In overleg met de woningcorporaties wordt bekeken hoe doorstroming uit de sociale huur kan worden gestimuleerd, bijvoorbeeld door persoonlijke begeleiding. De effectiviteit van dit nieuwe beleid voor middenhuurwoningen zal actief en in overleg met de marktpartijen worden gemonitord.

Zie voor het hele plan het Actieplan Middenhuur (actualisatie 2017).

 

 

Delen op FacebookDelen op Google PlusDelen op LinkedIn

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht